Zpět

Standardy sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodě města Mostu

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00013

Projekt svým zaměřením podporuje přípravu a naplnění vybraných standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí zajišťované Magistrátem města Mostu. Jeho záměrem je vytvoření zákonem stanovených stndardů kvality, a to v podobě korespondující s místními podmínkami. Primárním cílem projektu je vytvoření adekvátních podmínek pro kvalitní systematickou sociální práci OSPOD s rodinami ohrožených dětí, které žijí ve správním obvodu města Most (město Most a 14 spádových obcí). Projekt se sestává ze systému koplexně provázaných klíčových aktivit (koordinace a řízení projektu, příprava procesu standardizace, ověřování a aplikace navržených postupů standardizace, vzdělávání pracovníků OSPOD a supervize), které zajistí naplnění jeho cíle.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Statutární město Most
 • IČ: 00266094
 • Sídlo:
  • Ulice: Radniční
  • Číslo popisné: 1/2
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401
 • http://www.mesto-most.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018