Zpět

START - komplexní program podpory cílové skupiny ze sociálně vyloučené lokality Litvínov - Janov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00292

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2012 - 31. 5. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou příslušníci sociálně vyloučených romských komunit dle "Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti " konkrétně oblast Janov a dvou dalších lokalit v Litvínově (ubytovna UNO a ubytovna U Bílého sloupu).; V prvních fázích projektu připraví předkladatel projektu pro cílové skupiny informační a propagační balíček s cílem velmi jednoduchou formou představit cílové skupině skutečnosti, jak jim může projekt pomoci.; ; Pro odstranění bariér, které brání cílovým skupinám do projektu vstoupit, připravil předkladatel projektu široké spektrum doprovodných opatření (úhrada nákladů na dojíždění do místa konání projektových aktivit, úhrada nákladů na péči o závislou osobu, případně úhrada nákladů za oběd bude-li to charakter projektových aktivit vyžadovat).; ; Cílové skupiny budou oslovovány k účasti na projektu ve třech úrovních. První úroveň bude představována skupinovými poradenskými rozhovory, které budou realizovány za pomoci Úřadu práce v Litvínově. Druhá úroveň bude představována individuálními, zejména terénními poradenskými aktivitami, které budou realizovány za pomoci partnera projektu - Libuše o.s. Významnou formu oslovení cílové skupiny k účasti na projektu též budou sehrávat pracovníci partnerské organizace LIBUŠE, kteří bydlí přímo v sociálně vyloučené lokalitě Janov.; ; Cílová skupina bude zapojena nejen přímo do poradenských a vzdělávacích aktivit projektu, případně aktivit směřující k návratu na trh práce, ale i do evaluačních a prezentačních aktivit projektu.

Příjemce

 • COMÉNIA CONSULT s.r.o.
 • IČ: 25015150
 • Sídlo:
  • Ulice: Báňská
  • Číslo popisné: 287
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401
 • http://www.comenia-consult.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018