Zpět

Stavební a manažerská akademie

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00109

Cílem projektu je rozšíření a dokončení systému celofiremního vzdělávání zaměstnanců stavební společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Toto vzdělání inovuje již existující systém vzdělávání a bude s ním ve vzájemné synergii.


Navržené vzdělávání je zaměřeno na rozvoj odborných znalostí a dovedností, které zaměstnanci potřebují k výkonu konkrétní pracovní pozice nebo takových odborných znalostí, které zajistí profesní postup a zvýšení kvalifikace. 


V minulých letech společnost organizovala vzdělávání svých zaměstnanců především dané zákonem, v osobnostním rozvoji a jazykovém vzdělávání. Tato část byla zajišťována vnitrofiremními lektory.


Realizací projektu bude rozšířen počet vnitrofiremních lektorů o další lektory, kteří projdou sami vzdělávacím procesem a budou připraveni zajistit přenesení získaných poznatků na další pracovníky společnosti.


Projekt vychází z podrobné analýzy, zkušeností se vzděláváním zaměstnanců v minulých letech a znalostí všech potřeb, které jsou nezbytná pro výkon na dané pracovní pozice.


Projektu se účastní cca 50% zaměstnanců společnosti. Jsou to pracovníci, kteří doposud nebyli vzděláváni nebo je plánován jejich kariérní posun. Dále pak klíčoví manažeři, jejichž rozhodování a vyjednávání zakázek je pro společnost zásadní. Zvláštní zřetel bude brán na vzdělávání pracovníků 50+, kterých je ve společnosti cca 35%.


Cíle projektu budou dosaženy splněním těchto postupných kroků:


- Vzděláváním vnitrofiremních školitelů a rozšířením stávajícího týmu


- Vzděláváním dělnických, technických a manažerských profesí čímž se zvýší jejich pracovní kompetence


- Zavedení pozice pracovníka sledující naplňování rovných příležitostí


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří cca 52 % (220) všech zaměstnanců společnosti. Vzdělávání se účastní jak pracovníci na dělnických pozicích, tak také pracovníci středního a TOP managementu a THP pracovníci. Do projektu jsou zařazeny aktivity, jejichž absolvování posílí pracovní kompetence dotčených pracovníků. Byly navrženy tak, aby došlo co nejefektivněji a nejhospodárněji k zvýšení kvalifikace jednotlivých pracovníků. Proškoleni budou především pracovníci, kteří neprošli vzděláváním v minulých letech a byla u nich vzdělávací potřeba identifikována.;

Příjemce

 • Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 • IČ: 25253361
 • Sídlo:
  • Ulice: K Vápence
  • Číslo popisné: 2677
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002
 • http://www.cht-pce.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018