Zpět

Štěstí pro nezaměstnané - rekvalifikace na Kominíka

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00094

V průběhu realizace projektu proběhnou celkem čtyři běhy kurzů , skládajících se ze vzdělávacíhjo kurzu pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (15 dní) a rekvalifikačního kurzu na pozici kominík - kominice. Místem realizace bude Ostrava - město (2 běhy) a Karviná město (dva běhy) a každého kurzu se zúčastní deset osob.


Lektoři obou kurzů vytvoří praktický tištěný manuál, který bude provázet účastníky projektu v průběhu celého kurzu a zůstane jim i po jeho skončení , aby si mohli znalosti pravidelně osvěžovat. Pro získávání cílové skupiny byl určen jeden člen projektového týmu - koordinátor pro práci s cílovou skupinou. Tento koordinátor ve spolupráci s Úřadem práce má za úkol vytipovat vhodné osoby do každého běhu kurzů, představit jim projekt a být jim k dispozici v průběhu realizace kurzu. Nedílnou součástí projektu je po absolvování každého běhu kurzu zajistit ve spolupráci s personální agenturou úspěšným absolventům pracovní uplatnění. V rámci projektu rovněž dojde k čerpání mzdových příspěvků (na šest měsíců) pro celkem pět osob (úspěšných absolventů) z celkového počtu čtyřiceti účastníků.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2014
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců, konkrétně v okrese Ostrava a Karviná. ; U osob dlouhodobě vedených na Úřadě práce se už začíná projevovat demotivace, či dokonce rezignace v oblasti vyhledávání zaměstnání takže patří mezi skupiny nejvíce ohrožené sociální exkluzí.

Příjemce

  • Občanské sdružení Vzájemné soužití
  • IČ: 65497996
  • Sídlo:
    • Ulice: 30.dubna 3
    • Město: Moravská Ostrava Přívoz 70200
  • http://www.vzajemnesouziti.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018