Zpět

STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00005

Obecný cíl projektu je kvalitní, efektivní a komunikující veřejná správa. Dílčími cíli jsou pak -  posílení kvality řízení a otevřenosti územní veř. správy; rozvinutí znalostí a dovedností úředníků i politiků obcí v oblasti systémového plánování s veřejností a strategického řízení; efektivní posílení horizontální i vertikální spolupráce a komunikace obcí.Projekt navazuje na uskutečněné aktivity žadatele i samotných obcí. Navrhuje paletu vzájemně se doplňujících aktivit osvědčených z praxe i zcela inovativních. Projekt navrhuje zacílené VZDĚLÁVÁNÍ jak pro zástupce úřadů obcí, tak politickou reprezentaci. Nezapomíná na individualizované METODICKÉ KONZULTACE a  PORADENSTVÍ pro začátečníky i v metodách kvality pokročilé obce, pro různé typy municipalit. Zaměřuje se na horizontální mapování a sdílení DOBRÉ PRAXE na celostátních akcích i na internetu, rovněž na posílení VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE mezi obcemi, regiony a národními institucemi prostřednictvím efektivních IT nástrojů pro strategické plánování a řízení. Projekt pilotně testuje řadu INOVACÍ jak pro práci uvnitř úřadů, tak pro komunikaci obcí navenek.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: 1) Politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků; 2) Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Národní síť Zdravých měst ČR
 • IČ: 61385247
 • Sídlo:
  • Ulice: Šrobárova
  • Číslo popisné: 49/48
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10042
 • http://www.ZdravaMesta.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018