Zpět

Strategický plán Mostek

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00143

Předmětem a obsahem předkládaného projektu je vytvoření strategického plánu (SP) obce Mostek a jeho uvedení do praxe při řízení a rozvoji obce. Projekt zahrnuje vypracování vstupních analýz, vytipování problematických témat, vytvoření kulatých stolů, stanovení vize, zpracování strategického plánu na 20 let včetně propagace celého procesu a zapojení veřejnosti, schválení SP, vznik akčních plánů, zavádění SP do praxe, vzdělávání úředníků a politiků.


Strategický plán obce je vnímán jako důležitý koncepční a rozvojový dokument vyjadřující předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Většinu aktivit si chceme zrealizovat sami (politici, úředníci a občané) abychom se naučili strategický plán maximálně využívat.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2014
  • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.; Politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018