Zpět

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00037

Individuální projekt se zaměřuje na podporu procesu plánování sociálních služeb komunitní formou, a to jak na úrovni obcí s rozšířenou působností, tak na úrovni celého Olomouckého kraje.


 


Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb na území Olomouckého kraje s cílem přispět k řešení sociálních disparit na tomto území prostřednictvím metody kom. plánování.  Cíle bude dosaženo pomocí:


1. Střednědobého plánování soc. služeb na krajské úrovni v podobě tvorby nového a implementace stávajícího střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.


2. Střednědobého plánování soc. služeb na místní úrovni v podobě zachování stávajících procesů plánování rozvoje soc. služeb v kraji. Projekt slouží ke kompatibilitě a sjednocení výstupů z procesu plánování rozvoje soc. služeb z místní úrovně, jednotnému přenosu informací a nastavení jednotné struktury střednědobých plánů rozvoje. Projekt je zaměřen na celé území Olomouckého kraje.


 


Výsledkem realizace tohoto projektu bude získání validních informací, kterých bude využito pro tvorbu nového střednědobého plánu, s pomocí kterého pak bude efektivně nastavena síť sociálních služeb jak v územně správních obvodech obcí s rozšířenou působností, tak i v Olomouckém kraji. Jak bylo zjištěno při tvorbě krajského plánu pro roky 2009-2010, stávající místní a typová dostupnost sociálních služeb adekvátně neodpovídá potřebám jejich uživatelů. Z tohoto důvodu je nutné pracovat na její změně.


Projekt navazuje jak na priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009-2010, tak na aktivity projektu "Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji", který byl realizován v letech 2006-2009 a financován z OP RLZ.


Projekt zajišťuje kompatibilitu a sjednocení výstupů z procesu plánování rozvoje sociálních služeb z místní úrovně, dále vzdělávací potřeby a potřebu odborného metodického vedení a supervize. Projekt také reaguje na potřebu zvýšení informovanosti o sociálních službách v podobě informačních kampaní směrem k veřejnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2010 - 31. 1. 2012

Příjemce

 • Olomoucký kraj
 • IČ: 60609460
 • Sídlo:
  • Ulice: Jeremenkova
  • Číslo popisné: 1191/40a
  • Městská část: Hodolany
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.kr-olomoucky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018