Zpět

SUPPORT – CESTA K PODNIKÁNÍ ŽEN NAD 50 LET

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00307

 


Globálním cílem projektu je přispět k rozvoji individuálního podnikání v okrese Most (s přesahem do celého Ústeckého kraje) v rámci specifické cílové skupiny žen v předdůchodovém věku.


Tato cílová skupina představuje velké množství životních zkušeností a energie, zároveň se ale velmi obtížně uplatňuje na trhu práce, což dokazují dlouhodobé statistiky nezaměstnanosti.


Předkládaný projekt bude mít dva dílčí cíle. Za prvé vytvořit kvalitní vzdělávací program pro začínající podnikatelky při respektování všech specifik a potřeb dané cílové skupiny a za druhé tento program pilotně zrealizovat na 30-ti zástupkyních cílové skupiny včetně závěrečné soutěže a těmto tak prezentovat podnikání jako vhodnou alternativu k zaměstnaneckému poměru.


Navazující součástí prvního dílčího cíle bude klíčová aktivita - Šíření výstupů projektu a osvěta, v jejímž rámci bude program dále šířen a volně poskytován k využití relevantním institucím napříč Ústeckým krajem.


Navazující součástí druhého dílčího cíle budou klíčové aktivity - Zajištění odborných praktik u regionálních podnikatelů a Podnikatelský inkubátor, které budou pomáhat těm klientkám, které budou dále směřovat k zahájení samostatně výdělečné činnosti.


Předkládaný projekt počítá i s variantou, že některé klientky projektu v jeho průběhu zjistí, že podnikání není tím, čemu by se chtěly věnovat, a pro tyto klientky bude zajišťována aktivita Zprostředkování zaměstnání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2012 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou ženy předdůchodového věku.

Příjemce

 • OMNI TEMPORE o.p.s.
 • IČ: 25436139
 • Sídlo:
  • Ulice: Báňská
  • Číslo popisné: 287
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401
 • http://www.omni-tempore.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018