Zpět

Systém vzdělávání a zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců Dopravního zdravotnictví a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01544

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkčního systému vzdělávání a jeho zavedení do praxe šesti zdravotnických zařízení (poliklinik) provozovaných Dopravním zdravotnictvím a.s. Tento cíl bude naplněn realizací vzdělávacích aktivit navržených v souladu s potřebami zaměstnanců Dopravního zdravotnictví a.s., které jim umožní udržet a zvýšit odborné znalosti a kompetence s přihlédnutím k vyššímu věkovému průměru zaměstnanců a specifikům v sektoru zdravotnictví.


Ze vzdělávacích aktivit projektu budou profitovat všichni zaměstnanci, neboť tyto přispějí k rozvoji jejich odborných znalostí, posílení jejich adaptability na trhu práce a celkovému osobnímu rozvoji. Vzdělávací aktivity projektu dále umožní předávání nabytých zkušeností a znalostí mezi jednotlivými zaměstnanci. S ohledem na vyšší průměrný věk zaměstnanců jsou vzdělávací aktivity projektu zaměřeny, v souladu s výzvou k předkládání grantových projektů OP LZZ, zejména na věkovou skupinu nad 50 let. U této věkové skupiny je potřeba prohlubovat a rozšiřovat odborné znalosti zejména v oblasti nových metod a postupů ve zdravotnictví.


Na základě předprojektové analýzy vzdělávacích potřeb formou osobních dotazů zaslaných vedoucím pracovníkům poliklinik a jejich pracovišť, byl vytvořen dvouletý vzdělávací plán. Dalším zdrojem informací byly také výsledky dotazníkového průzkumu realizovaného v roce 2010 v celém Dopravním zdravotnictví a.s., který zjišťoval vzdělávací potřeby zaměstnanců.


Měřitelným výstupem projektu bude 2 150 úspěšných absolventů kurzů, při zohlednění skutečnosti, že některé osoby se mohou účastnit několika kurzů. Z těchto 2 150 osob patří 1 024 osob do věkové skupiny nad 50 let.


Dalším výstupem z realizace projektu bude nově vytvořený systém odborného vzdělávání, který umožní dohled nad tím, aby vzdělávání probíhalo systematicky a vždy ve vazbě na potřeby zaměstnanců a sektoru zdravotnictví, tj. trhu práce. Dopravní zdravotnictví a.s. tak bude schopné rychle reagovat na změny ve zdravotnictví a díky tomu cíleně nastavovat další odborné vzdělávání svých zaměstnanců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: zaměstnanci/kyně Dopravního zdravotnictví a.s.

Příjemce

 • Dopravní zdravotnictví a.s.
 • IČ: 25903659
 • Sídlo:
  • Ulice: Italská
  • Číslo popisné: 560/37
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000
 • http://dopravnizdravotnictvi.agel.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018