Zpět

Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3.00003

Celá koncepce projektu je jedinečná svým dopadem, protože výstupem realizace inovativních aktivit v projektu je produkt na úrovni národního standardu v oblasti vzdělávání a zavádění metody hodnocení kvality poskytování komunitní péče, která není v rezortu zdravotnictví dosud vytvořena a uplatňována. Zpracování vzdělávacích programů zásadním způsobem mění dosavadní formu specializačního vzdělávání svou prostupností s certifikovanými kurzy. Výstupem je nově vytvořený a zásadním způsobem inovovaný nástroj, kterým je poskytována podpora cílovým skupinám v oblasti systému vzdělávání komunitní péče, zejména domácí péče, která bude výchozím bodem pro tvorbu systému vzdělávání v dalších oblastech komunitní péče, jako je např. hospicová a paliativní péče. Jedná se o prosazování nového nástroje pro rozvoj lidských zdrojů podporovaných z ESF. Inovativnost spočívá prioritně v tom, že uplatnění nového systému vzdělávání umožní komunitním sestrám vykonávat potřebné činnosti v jednotlivých oblastech komunitní péče, které budou též vyhodnocovány pro zjišťování kvality a efektivnosti poskytované péče v systému agentur domácí péče s využitím know-how zahraničních expertů a špičkových pracovišť v Evropě. Inovativnost je představována tvorbou a ověřováním nového systému vzdělávání včetně nových vzdělávacích programů pro oblast komunitní péče, vytvoření sítě tzv. koučů pro oblast domácí péče, zajištění většího a efektivnějšího uplatnění komunitních sester na trhu práce, a tím i zefektivněním ekonomické zátěže poskytované péče.  

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina všeobecných sester projevila zájem na základě provedené analýzy a zapojí se do řešení projektu přímou účastí na kurzech a spoluprací na evaluaci. V rámci vzdělávacích programů certifikovaného kurzu Kouč v domácí péči bude podpořeno 14 všeobecných sester a certifikovaného kurzu Kvalita a bezpečí domácí péče 30 všeobecných sester.

Příjemce

 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
 • IČ: 00023850
 • Sídlo:
  • Ulice: Vinařská
  • Číslo popisné: 965/6
  • Městská část: Pisárky
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60300
 • http://www.nconzo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018