Zpět

Systematické vzdělávání a podpora rozvoje kompetencí zaměstnanců ve společnosti FONTEA a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00584

Strategickým cílem společnosti je nabízet kvalitní výrobky a upevnit svoje postavení na českém trhunealkoholických nápojů. S tím pochopitelně souvisí i rozvoj lidského kapitálu, který chápeme jako základ růstu audržení pozice společnosti.Cílem tohoto projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, a to díky zvýšení kvalifikace našichzaměstnanců prostřednictvím souboru vzdělávacích kurzů a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce,jejich sounáležitosti s firmou a vědomí kvalitního pracovního zázemí. Vzdělávání bude zajištěno nákupemexterních služeb od profesionálních vzdělávacích společností.Celkově pak vzdělávací komplex predikuje udržení a zvýšení kvality práce v potravinářském průmyslu, zajištěnívysoké kvality produktů a související důvěru zákazníků k našim výrobkům.Mezi dílčí cíle projektu patří především:-posílení vzdělávacího systému ve společnosti;-vytvoření motivačního prostředí a využití potenciálu zaměstnanců;-udržení stávajícího pracovního kolektivu.V rámci projektu bude vytvořeno 5 nových či inovovaných produktů, jedná se o následující:- IT kurzy - MS Office;- Odborné kurzy;- Jazykové kurzy;- Školení technologií;- Kurzy pro potravináře.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
  • Cílová skupina: Vzdělávání je plánováno pro cílovou skupinu 77 zaměstnanců FONTEA a.s. Cílová skupina se skládá převážně z; mužů (65%), ženy jsou je vzhledem k výrobnímu zaměření podniku zastoupeny 35%. Podle věkové struktury; převažuje v cílové skupině věková kategorie zaměstnanců 25-50 let (cca 86%), zbytek tvoří zaměstnanci nad 50; let (13%) a 1 pracovník do 25 let. Z hlediska kvalifikační struktury převažují středoškoláci (96%), zbytek; představují pracovníci s vysokoškolským vzděláním (4%). Cílovou skupinu tvoří 7 vedoucích pracovníků, 20 osob; na administrativních pozicích a 50 zaměstnanců výroby (technici, mistři, obsluha strojů, laboratoře). Pokud; shrneme výše uvedené informace, cílovou skupinu tvoří převážně středoškolsky vzdělaní pracovníci ve věkové; skupině 25-50 let na výrobních pozicích (technika, výroba).

Příjemce

  • FONTEA a.s.
  • IČ: 26029073
  • Sídlo:
    • Ulice: Veselí nad Lužnicí 596
    • Město: Veselí nad Lužnicí I 39181
  • http://www.fontea.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018