Zpět

Systematické vzdělávání zaměstnanců společnosti FIRECLAY

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01094

Hlavním cílem projektu je zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti FIRECLAY, spol. s r.o. s ohledem na potřeby pro výkon práce na pracovních pozicích THP, vedoucí týmů a dělníci. Cíl bude uskutečněn prostřednictvím školících kurzů, které budeme realizovat v prostorách, které zajistíme ve spolupráci s dodavatelem vzdělávacích služeb. Realizací projektu dojde k rozvoji lidských zdrojů ve společnosti, což je dalším cílem projektu, a k aplikaci principu rovných příležitostí do Pracovního řádu, princip RP tak bude nově oficiální součástí interní dokumentace naší firmy. Společnost FIRECLAY, spol. s r.o. podniká v oboru stavebnictví. Zabýváme se převážně realizací průmyslových staveb včetně zajištění technologických dodávek. V oboru stavebnictví existuje velká konkurence, proto v rozvoji lidských zdrojů spatřujeme příležitost, jak být stále konkurenceschopní. Jsme držitelem certifikátu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu jakosti), ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu) a OHSAS 18001:2008 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Certifikace pro nás není formalitou. Důraz na kvalitu práce a dodržování harmonogramů je základním východiskem naší práce. Provádíme profesionální a kvalitní práci. Cílovou skupinou pro tento projekt je 48 zaměstnanců naší společnosti, kteří byli vybráni průřezově celou firmou na základě potřeb jednotlivých pracovních týmů i jednotlivců a v souladu s plánem vzdělávání a s politikou společnosti, k její realizaci potřebujeme odborně zdatné zaměstnance. Projektem podpoříme 3 zaměstnance 50+, čímž přispíváme k EY2012. Kurzy budou tematicky zaměřeny na vzdělávání v oblasti stavebnictví, odborné aplikace legislativy ve stavebnictví, potřebných IT dovednostech a bude realizován i zdravotnický kurz pro poskytnutí pomoci v případě úrazu na stavbě. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: V projektu bude podpořeno 48 našich zaměstnanců. Cílovou skupinu tvoří 10 THP, 8 vedoucích týmů a 30 dělníků (z toho 38 osob mezi 26-49 lety, 34 mužů, 4 ženy). Projekt podporuje i osoby ohrožené na trhu práce. Konkrétně 7 osob do 25 let (z toho 6 mužů a 1 žena) a 3 osoby starší 50 let (3 muži). Podporou osob starších 50 let zohledňujeme EY 2012, podporujeme tyto osoby na trhu práce. Cílová skupina byla vybrána na základě analýzy rozvoje lidských zdrojů, která vzešla z každoročních hodnoticích pohovorů zaměstnanců.

Příjemce

 • FIRECLAY, spol. s r.o.
 • IČ: 47780037
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Záluží
  • Město: Litvínov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43601
 • http://www.fireclay.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018