Zpět

Systematický přístup ke vzdělávání - základ pro konkurenceschopnost a rozvoj podniku

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00549

Projekt realizovaný společností KOMAP DĚDOV s.r.o. za pomoci finančních prostředků OP LZZ je zaměřen na inovaci současné struktury vzdělávání směrem k profesním potřebám zaměstanců a výrobním strategiím společnosti, a zefektivnění systému vyhodnocování účinků vzdělávání v pracovním životě. Projekt zároveň řeší aktuální vzdělávací potřeby vybraných zaměstnanců, jejichž naplnění bude mít výrazný vliv na další prosperitu, růst a výrobní efektivitu společnosti. Během dvou let realizace budou nastavena a implementována nová opatření z oblasti rovného přístupu, která podpoří nediskriminační přístup k našim zaměstnancům.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou vybraní zaměstnanci společnosti KOMAP DĚDOV s.r.o. Do projektu prostřednictvím účasti na jednotlivých kurzech zapojíme 55 pracovníků zastávajících různé pracovní pozice:; - management; - nákupčí; - obchodníky; - pracovníky controllingu; - plánovače; - kaliče; - výrobní mistry, předáky a jejich zástupce; - pracovníky skladu; - referenty a asistentky.; V souladu s nediskriminačním přístupem k našim zaměstnancům a zapojením obou pohlaví v našich pracovních týmech se projektu zúčastní 18% žen a 82% mužů (věkové složení: 8% mladších 25let, 31% starších 50 let).

Příjemce

 • KOMAP DĚDOV s.r.o.
 • IČ: 15032108
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 56
  • Městská část: Dědov
  • Město: Teplice nad Metují
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54957
 • http://www.komap.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018