Zpět

Systematický rozvoj podnikového vzdělávání zaměstnanců společnosti COFELY, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00513

Primárním cílem jmenovaného projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kompetencí v oblasti kvalifikačních, profesních znalostí a produktových dovedností zaměstnanců COFELY a.s. (Divize Průmyslu a technologie budov se sídlem Brno -Vyškov) a zároveň tak bude dosaženo jejich vyšší adaptability auplatnitelnosti na trhu práce. Výše uvedeným projektovým záměrem, tj. intenzivní podporou rozvoje odborného vzdělávání zaměstnanců bude naplněn i dílčí cíl projektu, a to podpora systému RLZ v podniku vedoucí ke stabilizaci a konkurenceschopnosti samotného podniku.Projekt je koncipován do nově vzniklého systematického modulu podnikového vzdělávání, který se zaměřuje na rozvoj vzdělávání ve 3 oblastech, a to v oblasti profese (kurzy zaměřené na odborné vzdělávání s důrazem naudržení a zvýšení profesní kvalifikace zaměstnance s vazbou na jeho zastávanou současnou pracovní pozici - KA 01 až 05 - hlavní část), dále v oblasti klíčových dovedností (KA 06 - doplňková část) a v oblasti prosazování rovných příležitostí (KA07).Jedná se o vzdělávání typu obecného, které je přenositelné nejen v rámci oboru. Vzdělávací modul zahrnuje kurzy charakteru uzavřených (skupinových) a veřejně otevřených (individuálních). Projekt bude realizován na úrovni všech odborných pracovních pozic podniku (Divize Průmyslu a technologie budov se sídlem Brno -Vyškov), kdy podpořeno bude celkem 35 zaměstnanců společnosti COFELY, a.s.K naplnění definovaného cíle jsou stanoveny tyto klíčové aktivity:KA01 až KA05 Odborné profesní vzdělávání CS 1,2,3,4,5KA06 Vzdělávání klíčových dovednostíKA07 Rovné příležitosti žen a mužůKA08 Řízení a evaluace projektuPředložený projekt je svým charakterem regionální. Cílová skupina se rekrutuje z 1 kraje. Realizace projektu bude zajištěna jako nákup služeb a realizačním týmem ve složení: manažer projektu, administrativní asistent projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci pracovních pozic:; a) účetní (CS1) 7 osob; b) personalista (CS2) 1 osoba; c) projektant (CS3) 9 osob; d) obchodník (CS4) 16 osob; e) technik ICT(CS5) 2 osoby

Příjemce

 • FABRICOM CZ a.s.
 • IČ: 26121603
 • Sídlo:
  • Ulice: Lhotecká
  • Číslo popisné: 793/3
  • Městská část: Modřany
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14300
 • http://www.cofely.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018