Zpět

Technická příprava specialistů v ZETOR TRACTORS a.s. pomocí e-learningu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00306

Cílem projektu je zavedení systému e-learningu pro oblast technické přípravy specialistů v ZETOR TRACTORS a.s. Po skončení projektu (18 měsíců) budou jeho výsledky využity i pro technickou přípravu specialistů celosvětové servisní sítě.


 


Je již několik let známo, že existuje velká mezera je v elektronických výukových programech školicího střediska pro možnost zahájení školení na dálku pomocí e-learningu. V rámci vývojového projektu programu TIP MPO (řešitel byla firma CALS servis), byl pro ZETOR TRACTORS a.s. zpracován pilotní výukový interaktivní e-learningový program pro hydraulický rozvaděč, který byl předveden pracovníkům školicího střediska již koncem roku 2010. Např. John Deer užívá e-learningové výukové programy již několik let jako součást komplexního školení, resp. pro 1. úroveň, která slouží pro přípravu na 2. úroveň (školení servisní sítě v daném teritoriu) a 3. úroveň (školení servisní sítě u výrobce). Součástí jejich systému je i možnost vyhodnocování zpětné vazby na schopnost naučit se danou problematiku pomocí e-learningu. Pokud se ukáže, že se nelze některé části školení podle aktuálního programu naučit, John Deer e-program vylepšuje tak dlouho, dokud program není naprosto dokonalý. Podobné systémy využívá většina velkých výrobců traktorů.


 


V rámci projektu budou připraveny základní e-learningové kurzy pro technickou přípravu s různým stupněm dosažené úrovně znalostí pro cílové skupiny specialistů podniku: servisu, obchodu, marketingu a výroby. Celkem bude do projektu zapojeno 131 osob (při současném stavu zaměstnanců)


 


Realizace projektu proběhne v roce 2013 a v první polovině roku 2014.


 


Hlavní aktivity projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy. Projekt se zaměřuje na:


- tvorbu podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance;


- příprava podnikových lektorů; následně


- další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavatelem; a


- ověření systému v praxi a jeho vyhodnocení.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci firmy ZETOR TRACTORS, a.s.; Firma plánuje do projektu zapojit (při současném stavu) celkem 131 osob (z toho 36 žen) a to z oddělení Sales (9 zaměstnanců), Marketing (3), Liniový manažeři (25), Quality (42), Sourcing + Pruchasing (30) a T1 předělávky (22). Profesně se jedná o:; - liniové manažery (33 osob);; - obchodní zástupce (5);; - odborného referenta marketingu (1);; - odborného pracovníka marketingu (1);; - specialisty technické kontroly (dělník, 22);; - odborné technické pracovníky (17);; - skladníka (1);; - vedoucí oddělení (4);; - odborné pracovníky nákupu (25);; - montážní dělníky (16);; - automechaniky (5); a; - seřizovače (1).; ; Ze 131 zaměstnanců, které bychom při současném stavu zapojili do realizace projektu mají 4 ukončené základní vzdělání, 37 ukončilo střední odborné vzdělání výučním listem, 9 zaměstnanců dosáhlo úplného středního všeobecného vzdělání a 39 úplného středního odborného vzdělání s maturitou. Celkem 4 zaměstnanci absolvovali vyšší odborné vzdělání a 38 má vysokoškolské vzdělání.; ; Zapojení cílové skupiny bude probíhat účastí na plánovaných kurzech. Podrobněji viz přílohu č. 1 ke Klíčové aktivitě 01, kde jsou blíže uvedeny plánované počty osob na jednotlivých kurzech. U každého školení se předpokládá zapojení cílové skupiny zhruba v rozsahu 12 hodin (výuka, konzultace, test) - míra zapojení bude záviset i na schopnostech školených a jejich individuální potřebě věnovat látce potřebný čas.

Příjemce

 • ZETOR TRACTORS a.s.
 • IČ: 26921782
 • Sídlo:
  • Ulice: Trnkova
  • Městská část: Líšeň
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 62800
 • http://www.zetor.com

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018