Zpět

Technické zázemí ZS OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00008

Projekt zabezpečí technické zázemí ZS pro oblasti podpory v gesci odboru Implementace fondů EU a výdaje spojené se zajištěním řídících funkcí ZS pro oblasti podpory 1.2, 2.1, 3.1., 3.2., 3.3 a 6.1 v rámci OP LZZ. Konkrétně půjde o nákup technického a provozního vybavení cca třiceti tří projektových a finančních manažerů ZS jako například: nákup specializovaného SW (pro finanční manažery cca 6x v podobě software pro přehledy čerpání prostředků, pro projektového manažera v oblasti propagace a publicity 2x software), počítačů (1x pro projektového manažera v oblasti propagace a publicity), notebooků (cca 15 kusů k již 18ti zakoupeným v rámci OP RLZ a JPD3 tak, aby měl každý projektový a finanční manažer notebook k dispozici, nákup bude prováděn dle momentální potřeby), scanerů (cca 2 kusy), mobilních telefonů (cca 15 kusů k již 18ti zakoupeným v rámci OP RLZ a JPD3 tak, aby měl každý projektový a finanční manažer mobilní telefon k dispozici, opět nákup dle potřeby), telekomunikační techniky (modemové karty do notebooků apod.), barevných tiskáren (cca 5 kusů dle potřeby), barevných kopírek (cca 5 kusů dle potřeby), přenosných tiskáren (cca 2 kusy dle potřeby), tonerů apod. Dále půjde o pronájem skladových, kancelářských, popřípadě archivačních prostor, nákup bezpečnostních trezorů (cca 5 kusů dle potřeby), flipchartů (cca 2 kusy), projekční techniky, map a různých druhů záznamových médií. Půjde i o vybavení všech pracovníků ZS barevnými česko-anglickými vizitkami, nákup odborné literatury v tištěné i digitální podobě, vybavení archivními, spisovými a kancelářskými potřebami včetně obalových materiálů, propagačních předmětů potřebných pro implementaci programů ESF včetně stojanů, vlajek ČR a EU apod. Součástí projektu je úhrada i všech nákladů telekomunikačních služeb, úhrada náplní do kancelářské techniky i nákladů na servis a opravy kancelářské techniky po uplynutí záruční doby.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2008 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Zprostředkující subjekty

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018