Zpět

TEPROM - Terénní pracovníci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00239

Jedná se o nadregionální projekt zaměřený na vytvoření pracovních míst a pomoc lidem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v začleňování na trh práce. V rámci projektu bude ze sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského a Olomouckého kraje (konkrétně Ostravy, Havířova, Olomouce, Přerova a Prostějova) vybráno ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi a úřadem práce padesát osob, které jsou dlouhodobě bez stabilního zaměstnání. Tyto osoby budou zapojeny do motivačních kurzů, projdou bilanční diagnostikou za účelem rozpoznání pracovního potenciálu a bude jim poskytována individuální podpora a poradenství po celou dobu trvání projektu. Z celkového počtu podpořených osob cílové skupiny bude vybráno 24osob, které projdou akreditovaným kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách - "Terénní pracovník působící v sociálně vyloučených lokalitách". Vzdělávací kurs bude mít dva běhy - jeden proběhne v Ostravě, druhý v Olomouci. Osm nejlepších absolventů získá pracovní pozici terénního pracovníka na dobu 12 měsíců na nově vytvořených pracovních místech u partnerských organizací: u Slezské Diakonie (působící v Havířově a Ostravě) a u organizace Člověk v tísni (působící v Olomouci, Přerově a Prostějově).Individuální pracovní poradenství a podpora bude poskytováno po celou dobu trvání projektu všem zapojeným osobám z cílové skupiny. V případě úspěšných absolventů se zaměří na udržení pracovního místa, osvojení pracovních návyků, komunikaci se zaměstnavatelem a řešení případných konfliktů. Osobám, které nebudou zařazeny do kvalifikačního kurzu, bude poskytována individuální podpora při hledání jiného vhodného zaměstnání na základě bilanční diagnostiky, pomoc při vyhledávání pracovních nabídek, v kontaktu se zaměstnavateli a úřady, podpora při výběrovém řízení i následném zaměstnání. Účastníkům projektu bude k dispozici také specializované poradenství (psycholog, právník, atd.) pro efektivní překonání překážek bránícím jejich zapojení na trh práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

Příjemce

 • SocioFactor s.r.o.
 • IČ: 28586336
 • Sídlo:
  • Ulice: Chopinova
  • Číslo popisné: 523/10
  • Městská část: Přívoz
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.sociofactor.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018