Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Terénní pracovníci - pracovní uplatnění osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00202

Projekt se zaměřuje na vytvoření devíti pracovních míst a pomoc lidem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Libereckého kraje v návratu na trh práce. Ze sociálně vyloučených lokalit Libereckého kraje - konkrétně oblast Českolipska (Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň, Stráž pod Ralskem) a Liberce a jeho okolí bude vybráno ve spolupráci s místními NNO a ÚP 50 osob (žen i mužů), které jsou dlouhodobě nezaměstnaní a mají dokončené základní vzdělání. Těmto osobám bude po celou dobu projektu poskytována individuální podpora, pracovní poradenství a budou aktivizováni k zapojení do dalších aktivit projektu. Všech 50 osob projde motivačními kurzy zaměřenými na posílení dovedností v oblasti jednání se zaměstnavateli, vyhledávání pracovních nabídek apod. Z těchto účastníků bude bude vytipováno 35 osob s největší mírou motivace ke změně své životní situace v oblasti zaměstnanosti. Těchto 35 osob projde bilanční diagnostikou za účelem rozpoznání jejich pracovního potenciálu a 24 nejvhodnějších účastníků projektu poté bude absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Terénní pracovník v sociálně vyloučených lokalitách. 


 


Partnery projektu jsou neziskové organizace, které poskytují sociální služby v sociálně vyloučených lokalitách na Českolipsku a Liberecku. Tyto partnerské organizace vytvoří devět nových pracovních míst, které vzniknou navýšením kapacity pracovních týmů partnera a tyto pracovní pozice obsadí devět nejúspěšnějších absolventů kvalifikačního kurzu. 


 


Ostatním absolventům kurzů bude po celou dobu projektu poskytována podpora při hledání pracovního uplatnění. V případě úspěšných absolventů se zaměří na udržení pracovního místa, osvojení pracovních návyků, komunikaci se zaměstnavatelem a řešení případných konfliktů. Osobám, které nebudou zařazeny do kvalifikačního kurzu bude poskytována individuální podpora při hledání jiného vhodného zaměstnání, orientaci na trhu práce, motivace a praktické osvojování potřebných kompetencí a návyků. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 31. 5. 2014
 • Cílová skupina: uchazeči/ky o zaměstnání; zájemci/kyně o zaměstnání

Příjemce

 • SocioFactor s.r.o.
 • IČ: 28586336
 • Sídlo:
  • Ulice: Chopinova
  • Číslo popisné: 523/10
  • Městská část: Přívoz
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.sociofactor.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018