Zpět

TRANSFER

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00185

Charakteristika hlavních cílů projektu:


Hlavní cíl projektu je v souladu s cílem podpory tj. Posílení pracovní integrace 35 osob ohrožených sociálním


vyloučením a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup na trh práce.


Navazující měřitelné dílčí cíle:


-realizace komplexního souboru aktivit zaměřených na integraci ohrožené CS na trh práce


-realizace podpůrných služeb (diagnostika, individuální pracovní poradenství aj.)


-zajištění kurzů na zvýšení kvalifikace/rekvalifikace


-aktualizace a vedení databáze VM


-zprostředkování zaměstnání pro CS


-obsazení volných PM


-posouzení efektivnosti, účinku a udržitelnosti projektu


VÝSTUPY:


-35 podpořených osob


-52 úspěšných absolventů kurzů


-9 zprostředkovaných pracovních míst


-obsazení 10 volných PM


-zpráva o efektivitě programu


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 11. 2014 - 15. 11. 2015
 • Cílová skupina: Osoby před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody

Příjemce

 • DP WORK s.r.o.
 • IČ: 27944719
 • Sídlo:
  • Ulice: Ctiborova
  • Číslo popisné: 408
  • Městská část: Kladno
  • Město: Kladno
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27201
 • http://www.dpwork.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018