Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Transparentní Plzeňský kraj

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/C4.00009

Cílem vedení Plzeňského kraje je transparentní řízení kraje, tedy řízení, kdy má veřejnost možnost co nejvíce rozumět přijímaným rozhodnutím na základě veřejně dostupných informací. V logické návaznosti na v minulosti realizované projekty předkládá žadatel projektový záměr s názvem Transparentní Plzeňský kraj, jehož cílem je především vytvoření dlouhodobého strategického dokumentu Strategie transparentního Plzeňského kraje.


Strategii bude předcházet analýza současného stavu a bude podpořena prezenční formou školení a elearningovým kurzem pro cílovou skupinu. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje a zastupitelé Plzeňského kraje. Hlavními přínosy projektu bude koncepční zmapování současných potřeb veřejnosti v oblasti zveřejňování informací, zvážení vhodnosti jejich zveřejňování z pohledu legislativy. Na základě těchto dílčích výstupů pak s přihlédnutím k potřebám cílových skupin definování cílového stavu včetně vymezení jednotlivých opatření pro jeho dosažení. Opatření se budou týkat především úpravy SW aplikací a nastavení procesů a budou finančně ohodnocena.


Realizace projektu bude zajištěna čtyřčlenným realizačním týmem, který zajistí celkové naplnění aktivit a monitorovacích indikátorů. Po odborné stránce bude nejvýznamnější roli v projektu hrát Konzultant, který bude mít za úkol zpracovat analýzu současného stavu, Strategii transparentního Plzeňského kraje a aktivity podpořit školením pro cílovou skupinu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Politici územných samosprávných celků včetně volených zástupců územných samosprávných celků.; Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Plzeňský kraj
 • IČ: 70890366
 • Sídlo:
  • Ulice: Škroupova
  • Číslo popisné: 1760/18
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.plzensky-kraj.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018