Zpět

Trojí efekt

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00110

Osobám z našich  CS - fyzické osoby starší 50 let (my se soustředíme na osoby, které jsou zdravotně, sociálně  či jinak znevýhodněné (např.dlouhodobá nezaměstnanost)  a osoby se zdravotním postižením - předáme pod odborným vedením dostatek dovedností a zkušeností pro posílení sebedůvěry a úspěšné podnikání. Po vyplnění vstupních dotazníků a pohovorech 60 osob absolvuje motivační a rekvalifikační program Profesních dovedností. Od počátku se jim bude věnovat expertka(individuální a kariérní plán)a odborný poradce(podnikatelský záměr, dovednosti, potřeby), kteří jim budou pomáhat krok za krokem budovat jejich samostatnost. Po dalším výběru 48 osob nastoupí ve 4 etapách do kurzu Základy podnikání. Nápomocni svými připomínkami a zkušenostmi jim budou i firmy/sponzoři spolupracující se Slunečnicí a podpora zázemí "inkubátoru", kde se budou moci setkávat, připravovat své záměry, konzultovat je, atd. Po obhájení podnikatelských záměrů pak budou zahajovat vlastní podnikání.Účastníci, kteří nezahájí podnikání ani podnik. kurz, budou moci využít  rekvalifikaci, kterou chceme každému najít individuálně podle jeho kariérního plánu a aktuálních nabídek zaměstnavatelů, u nichž pro ně budeme hledat pracovní místa.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: 1. fyzické osoby starší 50 let - my se soustředíme na osoby dlouhodobě nezaměstnané,s kombinací zdr. omezení, případně dalších znevýhodnění(např.sociální). Mohou to být lidé se základním vzděláním, tak lidé s vysokoškolskými tituly,zajímavou profesní praxí, ale v oborech, které v dněšní době nemohou uplatnit(např. textilní, sklářský, atd.); 2. osoby se zdravotním postižením - osoby, které nemají těžší zdravotní postižení a které nemají mentální postižení, tato CS zahrnuje osoby ZP, kterým hrozí sociální vyloučení nebo již vyloučené jsou-jsou invalidní v 1.nebo 2.stupni na základě potvrzení nebo rozhodnutí orgánu OSZ nebo které byly OSZ posouzeny, že již invalidní nejsou(po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení), nebo jsou zdravotně znevýhodněné na základě rozhodnutí Krajské pobočky ÚP a mají kumulaci dalších znevýhodnění-dlouhodobá nezaměstnanost, kvalifikace, s níž nemohou najít uplatnění

Příjemce

 • Slunečnice, o.s.
 • IČ: 68455429
 • Sídlo:
  • Ulice: Hudečkova
  • Číslo popisné: 664/1
  • Městská část: Děčín
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502
 • http://www.slundecin.org

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018