Zpět

Tvorba 3. komunitního plánu péče Města Lovosice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00049

 Žadatel od roku 2005 úspěšně realizuje komunitní plánování. Podařilo se vytvořit fungující zpětnovazební systém představitelů triády zadavatele, poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb a uživatelů se zapojením veřejnosti.


V roce 2013 bude končit období realizace 2. komunitního plánu péče a Město Lovosice má zájem, vzhledem k pozitivním efektům KP, v něm i nadále pokračovat a vytvořit nový, aktualizovaný KPP reflektující současnou lokální situaci.Projekt je určen všem účastníkům procesů KP. Členové koordinačních skupin KP (zástupci zadavatele a poskytovatelů) se budou aktivně podílet na projektových aktivitách - především tvorbě dokumentu nového KPP.Žadatel chce prostřednictvím realizace projektu dosáhnout vytvoření nového KPP na základě zjištění aktuálních potřeb a zdrojů triády KP a provedené sociodemografické analýzy.Doprovodnou aktivitou tvorby KPP bude vzdělávání manažerů koordinačních skupin v akreditovaném režimu a vzdělávání ostatních členů koordinačních skupin formou seminářů v neakreditovaném režimu.Další doprovodnou aktivitou je informační kampaň směrem k veřejnosti při přípravě nového KPP k posílení jejího zapojení. Hlavními body kampaně jsou: dotazníková šetření, tiskové zprávy, besedy s uživateli a Konference KP.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013

Příjemce

 • Město Lovosice
 • IČ: 00263991
 • Sídlo:
  • Ulice: Školní
  • Číslo popisné: 41/1
  • Městská část: Lovosice
  • Město: Lovosice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41002
 • http://www.meulovo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018