Zpět

Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3.00001

Projekt představuje nově vytvořený inovativní nástroj, který zajistí podporu cílovým skupinám - pracovním terapeutům a terapeutům v psychosociální rehabilitaci. Jedná se o zavádění  nového inovativního nástroje v oblasti rozvoje lidských zdrojů podporovaných z ESF, rozvoj kvalifikačního vzdělávání a kompetencí jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví dle zákona. Projekt reaguje na zjištěné potřeby zdravotnické praxe a potřeby cílové skupiny. Inovativnost spočívá v tom, že vzdělávací programy poskytují ucelené vědomosti a dovednosti pracovních terapeutů a tím naplní podmínky získávání způsobilosti jiného zdravotnického pracovníka, které je uvedeno v § 43 zákona a zásadním způsobem podporuje jeho celoživotní vzdělávání dle § 53 zákona, které dosud nebylo realizováno.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Jiní odborní pracovníci dle § 43 zákona č. 96/2004 Sb.pracující v oblasti pracovní terapie a psychosociální rehabilitace.; V rámci projektu získá odbornou způsobilost 20 pracovních terapeutů a zvláštní odbornou způsobilost 10 terapeutů v psychosociální rehabilitaci.

Příjemce

 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
 • IČ: 00023850
 • Sídlo:
  • Ulice: Vinařská
  • Číslo popisné: 965/6
  • Městská část: Pisárky
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60300
 • http://www.nconzo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018