Zpět

Tvorba a realizace komplexního vzdělávacího systému pro rozvoj zaměstnanců společnosti ALPINE PRO STORES, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01013

Předkládaný projekt společnosti ALPINE PRO STORES, s. r. o. je koncipován jako komplexní ve smyslu řešení rozvoje lidských zdrojů a motivace zaměstnanců na všech svých pobočkách v ČR. Ve svých výstupech se projekt  zaměřuje na komplexní řešení problematiky rozvoje a motivace lidských zdrojů skrze nově zavedený a realizovaný systém profesního rozvoje zaměstnanců napříč celou organizační strukturou našich prodejen. Tento projekt si klade za cíl nejen zvýšení konkurenceschopnosti, ale i zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení produktivity práce.


Hlavním výstupem projektu bude zavedení a realizace systému rozvoje lidských zdrojů s akcentem na podporu rozvíjení odborných znalostí. Nově chceme do našich prodejen zavést systém interních lektorů a koučů, kteří budou důležitými nositeli interního přenosu know-how. Podpořit pak chceme především hlavní předmět našeho podnikání - tzn. obchodníky a jejich dovednosti a odbornost. Projektem bude dále dosaženo zvýšení proklientského přístupu, zvýšení flexibility a adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
  • Cílová skupina: Projektu se zúčastní celkem 124 současných zaměstnanců společnosti ALPINE PRO STORES, s.r.o. s místem výkonu práce mimo hl. m. Prahu. Jedná se o pracovníky na všech úrovních pracovních pozic, od managementu centrály, přes vedoucí provozoven až po prodavače a prodavačky na prodejnách.; ; Zaměstnanci jsou motivování k účasti na vzdělávacích aktivitách v rámci tohoto projektu. Budou se účastnit jednotlivých tématických školení s cílem osvojit si obecné a odborné znalosti a dovednosti, které upotřebí při práci dle svého pracovního zařazení.; ; Cílová skupina je rozčleněna do kategorií dle svého aktuálního pracovního zařazení a vzhledem ke své početnosti rozdělena do skupin. Zaměstnanci budou řazeni do skupin i na základě svých preferencí ohledně časového harmonogramu.; ; Tvorba časového harmonogramu byla s cílovou skupinou konzultována a bude brán zřetel na pracovní i osobní povinnosti zaměstnanců. Účastníci mají i v průběhu projektu možnost časový harmonogram dle svých možností a preferencí ovlivnit.

Příjemce

  • ALPINE PRO STORES, s.r.o.
  • IČ: 25762478
  • Sídlo:
    • Ulice: Přípotoční 10b
    • Město: Praha 10000
  • http://www.alpinepro.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018