Zpět

Tvorba přehledového procesního schématu MHMP

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/C4.00013

Na MHMP probíhá cca 120 procesů, jejichž řízení není nijak standardizováno. Realizace projektu umožní tento stav optimalizovat a významně zvýšit efektivitu procesů a tedy i efektivitu odborů MHMP a řízení organizace jako celku.


 


Magistrát hlavního města Prahy ukončil úspěšný projekt "Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti pracovníků MHMP" v oblasti přípravy na nastavení procesního řízení do vlastních struktur, během kterého bylo proškoleno cca 160 osob v oblasti aplikovaného procesního řízení a managementu jakosti. Potřeba zavedení procesního řízení byla již prokázána v rámci realizace ukončeného projektu, přičemž předložená analýza potřeb tehdy identifikovala nedostatečné znalosti v oblasti procesního řízení.


Logickým krokem navazujícím na ukončený projekt je zpracování procesních map hlavních, podpůrných a řídících procesů a optimalizace procesů v úřadě. Aktivity souvisí s dlouhodobými snahami o snížení byrokratické zátěže (Protikorupční strategie hl. m. Prahy).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Garanti procesů - zástupci ředitele MHMP, ředitelé odborů MHMP (32); Vlastníci procesů - vedoucí oddělení MHMP (179)

Příjemce

 • Hlavní město Praha
 • IČ: 00064581
 • Sídlo:
  • Ulice: Mariánské náměstí
  • Číslo popisné: 2/2
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.praha.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018