Zpět

Tvorba strategického plánu pro město Tišnov

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00031

Projekt vytovření strategického plánu pro město Tišnov je potřebný především kvůli tomu, že v současné době nemá město Tišnov aktuální strategický plán rozvoje, dle kterého by byly určovány priority jednotlivých projektů.


Současná Rada města se ve volebním období 2010-2014 zavázala k vytvoření nového strategického plánu, který by měl být vytvořen až po rok 2020.


Hlavním cílem projektu je teda zkvalitnění strategického plánování města Tišnov a jeho regionu a tvorba zásaních koncepcí rozvoje v rámci samosprávného celku Tišnova. 


 Dlouhodobé plánování rozvoje města umožní zefektivnit formulaci slabých a silných stránek řízení města a regionu a formulaci příležitostí a hrozeb, které v dlouhodobém vývoji mohou rozvoj města velkou mírou ovlivnit (využití SWOT analýzy).


Shrnutí současného stavu a vytvoření cíle a klíčových oblastí v rámci nově vytvořeného strategického plánu usnadní plánování investic a rozvoje města  a regionu v dlouhodobém výhledu. Strategický plán města bude vázán harmonogramem plnění plánu, který umožní snažší kontrolu dosažení stanovených cílů v daném termínu a umožní zpětné zhodnocení, zda bylo cílů dosaženo dle harmonogramu a ve stanoveném plnění.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
 • Cílová skupina: 1.Politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků. ; Jedná se celkem o 15 volených zástupců města, kteří se podílí především na formulaci rozvojových aktivit a odpovídají za realizaci velké části systémových rozhodnutí.; 2. Územní samosprávné celky a úřady územně samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci. Jedná se o 3 zaměstnance Městského úřadu Tišnov a vedení města Tišnova.

Příjemce

 • Město Tišnov
 • IČ: 00282707
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Míru
  • Číslo popisné: 111
  • Městská část: Tišnov
  • Město: Tišnov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66601
 • http://www.tisnov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018