Zpět

Týdny zaměstnanosti Brusel 2009-15

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00013

Projekt zabezpečuje přípravu a účast na mezinárodní konferenci k zaměstnanosti pořádanou každoročně v jarních měsících EK v Bruselu. Projekt navazuje na předchozí programové období, ve kterém se ZS pravidelně zúčastňoval nejen konferencí pořádaných EK, ale také výstav, které byly vždy součástí akce Employment Week v jednotlivých letech. ZS zde prezentoval stav implementace ESF v oblasti služeb zaměstnanosti. I tento navazující projekt bude zahrnovat veškeré organizační, propagační i provozní výdaje spojené s konferencemi a výstavami Employment Week v Bruselu v letech 2009-15. ZS bude prezentovat celou Sekci fondů Evropské unie MPSV ve vztahu k ESF zejména ve vztahu k OP LZZ - implementace programů ESF, především výstupy, výsledky z OP LZZ atd. Projekt se bude řídit Metodickým pokynem pro TP.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2008 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Zprostředkující subjekty

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018