Zpět

Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu

Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.01/A8.00004

Projekt přímo navazuje na realizaci rekonstrukce komunitního centra Českého západu realizovaného v rámci


projektu REVITALIZACE CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOBRÁ VODA podpořeného z Integračního


operačního programu, výzvy 1b - služby v oblasti sociální integrace. Realizátorem projektu revitalizace je


vlastník objektu Klášter Nový Dvůr jako dlouhodobý partner pro poskytování sociálních služeb zde figuruje Český


západ realizátor předkládaného projektu. Obsahem projektu je udržitelnost sociálních služeb, fakultativních aktivit


a dalších činností po dobu realizace rekonstrukce objektu a po jeho skončení. Bude jednat o tyto aktivity:


- Udržitelnost registrované služby terénní programy. Jedná se o službu, která přináší prvotní kontakt s obyvateli


vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku a nabízí jim buď postupné řešení problémů v oblasti bydlení,


vzdělání, zaměstnání, sociálních otázek a sociálně -patologických jevů. Služba je poskytována dospělým a


mladým lidem starším 15 let


- Udržitelnost registrované služby sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jedná se o službu, která


podporuje fungování rodiny a jejích jednotlivých členů a napomáhá jim při zařazení a udržení na trhu práce,


zvyšování kvalifikace či přípravě na budoucí povolání. Služba je poskytována dospělým a mladým lidem nad 15


let.


- Fakultativní činnosti navazují na sociálně aktivizační služby, vyplňují volný čas obyvatel vyloučených lokalit


smysluplými činnostmi, aby jim napomohli při hledání zaměstnání či vhodného kvalifikačního kurzu, naučili je


fungovat v rámci rodiny a nabídli jim nové možnosti mimo vyloučenou lokalitu.


- Místní spolupráce přinese možnost multidisciplinární spolupráce na řešení konkrétních problémů klientů a


budování lepších vztahů mezi majoritou a obyvateli vyloučených lokalit.


- Další vzdělávání pracovníků pracujících v přímé péči s klientem. Zajišťuje povinné profesní vzdělávání dle


zákona 108/2006Sb. v rozsahu 24 hodin/rok.


- Další vzdělávání vedoucích pracovníků

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit a příslušníci sociálně vyloučených romských komunit.

Příjemce

 • Český západ, o. s.
 • IČ: 26550334
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 8
  • Město: Dobrá Voda
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 36401
 • http://www.cesky-zapad.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018