Zpět

Umělecká řemesla - nástroj pro návrat osob ve věku 50+ na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00264

Vzhledem k současným podmínkám na trhu práce osoby starší 50 let představují jednu z nejvíce znevýhodněných skupinu na trhu práce.


Hlavním cílem projektu je, aby většina účastníků v krátkém čase získala zaměstnání.


Lidé jsou již přesyceni levnými a nevkusnými výrobky z Asie a opět se proto začínají obracet zpět k tuzemské rukodělné výrobě. Roste zájem o výrobky uměleckých řemesel. Uměním se dá už zase uživit.


Uživit se tak v současnosti dá navrhováním a přípravou, výrobou, prodejem řemeslných výrobků, které patří mezi umělecké. Navíc obor ručních řemesel má několik specifik. Umělečtí řemeslníci se mezi sebou například považují spíše za kolegy než za konkurenty. Aby se pak člověk mohl řemeslem živit, stačí "jen" nadání, aktivita a zájem o obor, věnovat se práci srdcem.


V projektu bude kladen důraz na individuální přístup ke klientům v aktivitách poradenských, pri výběru vzdělávání a i po nástupu do zaměstnání. Projekt e zaměřen na region Středočeský kraj.


Projekt dává jeho klientům jedinečnou šanci nalezení zaměstnání za využití řady aktivit jako je zprostředkování zaměstnání, poradenství - zejména bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, ale i opatření podporující jejich umístění u nového zaměstnavatele formoou příspěvku na mzdu a to i na novém nebo volném pracovním místě, což bude na druhé straně zásadní motivace pro zaměstnavatele k přijetí nového zaměstnance.


Motivace klientů projektu také bude umocněna využitím řady podpůrných opatření, která jim zjednoduší účast v aktivitách projektu.


V rámci projektu tak tito klienti získávají všestrannou podporu, rozšíří si své pracovní kompetence a urychlí svůj nástup do nového zaměstnání.


Významnou výhodou při realizaci projektu je, že KRUŠNOHORSKÁ ŘEMESLA o.p.s. se velmi úspěšné navrhováním a výrobou uměleckých výrobků zabývala více než 10 let.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2012 - 31. 12. 2013
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří osoby starší 50 let, které jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny nejen věkem, ale i nevhodnou nebo nízkou kvalifikací, což jim přináší frustrace a výrazně ztěžuje cestu k zaměstnání.; Vhodným výběrem a motivací zapojíme do projektu ty, kteří budou připraveni získat noví zaměstnání, včetně doplnění potřebných kompetencí, v oblasti uměleckých řemesel.; Zapojením klientů do projektu je úvodní aktivitou a bude provedeno ve čtyřech rovinách:; 1. Výběrem účastníků z firemní databáze, která obsahuje několik set vhodných kandidátů a kde předpokládáme největší počet zapojených osob, zejména z řad těch, které se zapojily do našeho průzkumu zájmu o uplatnění v oblasti uměleckých řemesel.; 2. Informacemi na spolupracujících úřadech práce, kde zveřejníme pozvánky na motivační setkání s klienty, avšak ze zkušenosti neočekáváme příliš velký příliv klientů, protože právě cílený přenos informací k CS je zde komplikovaný.; 3. Volný náborem pomocí mediální kampaně, inzerce atd., kde oslovíme klienty, kteří mají zájem o zprostředkování zaměstnání, kde využijeme zájmu médií o informace z důvodu zaměření do rozvíjející se řemeslné oblasti.; 4. Spoluprací s firmami - našimi klienty, kteří si vedou databázi klientů, ale z nějakého důvodu, který je odstranitelný aktivitami projektu, je dosud nepřijali.; Účastníci cílové skupiny obdrží důležité informace doprovodných opatření, jako jsou úhrada nákladů na dojíždění, péče o závislou osobu, zajištění stravování.; Každý účastník pak na základě zájmu obdrží materiály ke konkrétním aktivitám (obsah vzdělávání, harmonogram, přehled služeb projektu a možnosti jeho využívání, atd.); Zapojení uchazeče bude potvrzeno podepsanými dohodami o zapojení klienta do projektu a doporučení k diagnostice.

Příjemce

 • Krušnohorská řemesla o.p.s.
 • IČ: 25049551
 • Sídlo:
  • Ulice: Hrnčířská
  • Číslo popisné: 32
  • Městská část: Loučná u Lomu
  • Město: Lom
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43511
 • http://www.krusnohorskaremesla.cz/umr

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018