Zpět

Uplatnit se bez překážek

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00123

Projekt vychází z dlouhodobé zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou. V současné době neexistuje ani v jednom z PoS, kde žadatelé o MO bydlí, žádný program pro dospělé žadatele. Probíhá zde pouze skupinová výuka jazyka pro začátečníky (150 hodin/rok) a pro mírně pokročilé (150 hodin/rok). Azylová procedura však ve složitějších případech trvá minimálně 1-2 roky, výjimkou nejsou ani 3-5 let. Po celou tuto dobu se nikdo nevěnuje profesním kompetencím žadatelů o MO. žadatelé, kteří nemají dostatek svých financí, pak žijí v jednom ze dvou PoS, kde dostávají měsíčně maximálně částku ve výši životního minima. Tato situace pasivního čekání na rozhodnutí ve věci MO a nízký příjem vhání mnoho žadatelů na černý trh práce. Velkou roli v tomto hraje i to, že žadatelé o MO nesmí rok vůbec legálně pracovat a po uplynutí roku pouze s pracovním povolením (na konkrétní pracovní pozici a konkrétního zaměstnavatele). Bohužel v této situaci platí, to, že jakou strategii si člověk zvolí po dobu života v PoS, tu často praktikuje i po udělení nějaké formy ochrany. Předkládaným projektem proto chceme tuto skupinu aktivovat a motivovat ji k profesnímu vzdělání a hledání legálního pracovního uplatnění již po dobu azylové procedury. Žadatelé o MO si s sebou často přinášejí kvalifikaci, která má potenciál pro uplatnění na českém trhu trhu práce nebo disponují takovým osobnostním profilem, který se může při troše pomoci v ČR uplatnit. Žadatelé o MO jsou opomíjenou skupinou a mnoho lidí tvrdí, že investovat do ně prostředky před udělením MO je zbytečné. V našem projektu se zaměříme na osoby, které mají šanci získat v ČR nějakou formu MO a i kdyby jí nezískaly, investice do rozvoje osobnosti se nikdy neztratí. Neúspěšný žadatel o MO s nabytými zkušenostmi a s novým vzděláním se lehčeji vrátí do země původu, protože bude moci pracovně navázat na svůj život v ČR a několik let pobytu v ČR nebudou ztracenými roky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 4. 2013 - 15. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří žijí v Pobytových střediscích MVČR Havířov a Kostelec nad Orlicí.

Příjemce

 • Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
 • IČ: 45768676
 • Sídlo:
  • Ulice: Kovářská
  • Číslo popisné: 939/4
  • Městská část: Libeň
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19000
 • http://www.opu.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018