Zpět

Úřad otevřený veřejnosti

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00144

Hlavním záměrem projektu je zvýšit otevřenost úřadu a zlepšit kvalitu řízení a managementu Magistrátu města Děčín jako organizace orientované na poskytování služeb občanovi. Zvýšení kvality služeb a komfortu občana při komunikaci s Magistrátem města Děčín je konečným cílem projektu.


Projekt obsahuje dvě nosná témata - komplexní řízení kvality a naplnění principů dobré správy. První téma bude v rámci projektu rozvíjeno prostřednictvím zavádění procesního řízení, kdy dojde ke zmapování vnitřního chodu úřadu, včetně jeho technického a legislativního zázemí (vnitřní předpisy úřadu). Druhé téma bude naplněno zvýšením důvěry občana v úřad, kdy dojde k větší otevřenosti a informovanosti občana zejména při řešení životních situací.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Statutární město Děčín
 • IČ: 00261238
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírové nám.
  • Číslo popisné: 1175/5
  • Městská část: Podmokly
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502
 • http://www.mmdecin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018