Zpět

Úřad v pohybu - Praha lidem otevřená

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00052

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) se pod záštitou ředitele MHMP dlouhodobě snaží prosazovat moderní metody řízení. Všechny předchozí projekty se věnovaly řešení problémů vzniklých uvnitř MHMP a hledání vnitřních bariér efektivity, přesto vnímání MHMP u veřejnosti stále není dobré.


Předkládaný projektový záměr naproti tomu směřuje k zapojení pohledu ze strany občana, prověření v minulosti nastavených procesů a opatření prostřednictvím nástroje poskytujícího objektivní zhodnocení z vnějšího pohledu, tj. mystery shoppingu. Na řešení zjištění vzešlých z tohoto šetření projekt reaguje podporou změny v oblasti rozšíření kompetencí pracovníků MHMP k provádění změn směřujících ke good governance a tvorbou konkrétních akčních plánů zúčastněných odborů přenášených do komplexní Strategie pro zlepšení kontaktu s veřejností.


Do projektu se z rozhodnutí supervizora projektu (ředitel MHMP), po konzultaci s vedením těchto odborů zapojily


3 hlavní subjekty ze skupiny tzv. front office odborů (v přímé komunikaci s občany).


- Odbor Evropských fondů (FON)


- Odbor Dopravně správních činností (DSC)


- Odbor Služeb (SLU) - oddělení služeb veřejnosti


V rámci průzkumu na odborech dojde ke kontaktu s minimálně 200 zaměstnanci z 356 zařazených do těchto organizačních jednotek (KA 2 a 3). Následně proběhnou aktivity podporující změnu ke good governance (KA 4 - 6), v rámci kterých vzniknou akční plány ke změně, jenž budou následně promítnuty do komplexní Strategie (KA 7) pod osobní záštitou ředitele MHMP.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci odborů FON, DSC a SLU. Celkem kolem 350, jedná se především o ty zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s veřejností.

Příjemce

 • Hlavní město Praha
 • IČ: 00064581
 • Sídlo:
  • Ulice: Mariánské náměstí
  • Číslo popisné: 2/2
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.praha.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018