Zpět

V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00060


Projekt je zaměřen na aktivity v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje a zejména obcí s


rozšířenou působností na území kraje. Obcím bude v průběhu projektu poskytnuta metodická podpora při


zjišťování potřeb, definování priorit a cílů rozvoje jednotlivých druhů sociálních služeb, nastavení místní sítě


sociálních služeb a pro zajištění udržitelné struktury procesu plánování v obcích. Kromě toho budou pro


pracovníky obcí a kraje realizovány vzdělávací programy, semináře a kulaté stoly. Další významnou aktivitou


projektu je definování základní krajské sítě sociálních služeb a vytvoření návrhu Střednědobého plánu rozvoje


sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017. V této souvislosti bude realizován sociologický


výzkum, budou vytvořeny strategické záměry rozvoje služeb sociální prevence a nastavena kritéria optimalizace


sítě služeb odborného sociálního poradenství na území kraje. Další aktivita projektu je zaměřena na vydefinování


krajských kritérií pro rozhodování o finanční podpoře sociálních služeb a vytvoření regionálních karet sociálních


služeb.V návaznosti na již započaté aktivity kraje z předchozích individuálních projektů bude nastaven systém


řízení a vyhodnocování sítě sociálních služeb prostřednictvím metody The Balanced Scorecard. Metoda BSC


bude rozšířena o služby sociální prevence, bude tak vytvořena celková koncepce systému BSC na celou síť


sociálních služeb v Karlovarském kraji.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2014
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám. a Zadavatelé sociálních služeb.

Příjemce

 • Karlovarský kraj
 • IČ: 70891168
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 353/88
  • Městská část: Dvory
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Krajský úřad Karlovarského kraje
  • PSČ: 36006
 • http://www.kr-karlovarsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018