Zpět

Vstup do práce je vstupem do života

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00168

 


 


 


 


 


 


 


 


Ve spolupráci s PMS Sokolov a Pomoc v nouzi o.p.s budou vybráni účastníci, kteří zahájí svoji účast v projektu účastí v Motivačním kurzu. Výběr účastníků bude realizován v 5 cyklech pro 5 skupin vždy přímo u spolupracujících organizací. Na základě širšího výběru klientů u spolupracujích organizací, představí žadatel aktivity projektu klientům a ti se rozhodnou, zda přijmou dobrovolně účast v projektu.


 


 


 


Následuje Motivační kurz zaměřený na motivaci klientů k aktivnímu řešení jejich životní situace, změně zažitých nekonstruktivních vzorců chování a posilování motivace a dovedností pro získání a udržení zaměstnání (důsledků práce na černo) a naučit ho orientovat se na TP.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Pracovní a bilanční diagnostice, která bude probíhat pod vedením psychologa, bude podrobeno všech 30 účastníků, protože se jejich situace po VTOS s možnostmi vstupu na TP může lišit proti jejich dřívějšímu uplatnění. Cílem aktivity je zhodnocení schopností a možností účastníka vzhledem k jeho budoucímu pracovnímu uplatnění, zjištění reálných předpokladů k začlenění na trh práce, definování nezbytných dovedností a vědomostí, které účastník potřebuje k uplatnění na trhu práce a které je schopen získat dalším profesním vzděláváním.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Pracovního poradenství poskytne účastníkům reintegraci prostřednictvím seznámení s jejich právy a povinnostmi v oblasti zaměstnávání a podnikání, zajištěním ochrany jejich práv a usnadněním jejich orientace na trhu práce.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


V projektu nabízené specifické poradenské služby jsou doplněním pracovního poradenství a všechny budou přímo zacílené k uplatnění fyzických osob po VTOS jejich znovu umístění na trh práce a udržení se na něm. Služby budou klientům poskytovány individuálně.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Účastníci získají možnost doplnit a rozšířit si stávající kvalifikaci či získat kvalifikaci novou. Cílem aktivity je zabezpečení rekvalifikací, které budou směřovat k rozšíření znalostí či dovedností a povedou u klientů k opětovnému pracovnímu uplatnění na TP.


 


Hlavním cílem Podpory uplatnění na trhu práce je vyhledávání nových a uvolněných PM pro CS, komunikace se zaměstnavateli v okrese a umístění účastníků na PM. Žadatel bude usilovat o uplatnění CS na dotovaných místech do 5/2014, aby měli stejnou šanci na prac. uplatnění na dotovaných prac. místech. Snahou bude najít vhodná PM v místě bydliště účastníků, popř. v jejich blízkosti.


 


 


 


?


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


?


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


?


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


?


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


?


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Postavení na trhu práce určuje postavení jedince ve společnosti a vymezuje tak jeho sociální status a roli. Osoby po VTOS jsou zařazovány mezi skupiny osob, které jsou z různých důvodů znevýhodňovány na TP a tím pádem jsou více ohroženi sociálním vyloučením. Z tohoto důvodu je potřeba k této CS směřovat zejména nástroje sociální politiky, které jim umožní úspěšnější začlenění se na TP a napomůže tak jejich lepšímu fungování ve společnosti a přispěje k soudržnosti okolí a těchto osob

Příjemce

 • bfz-vzdělávací akademie s.r.o.
 • IČ: 27965945
 • Sídlo:
  • Ulice: Provaznická
  • Číslo popisné: 425/16
  • Městská část: Cheb
  • Město: Cheb
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35002
 • http://www.bfz.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018