Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vybudování a provoz dětské skupiny v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/A4.00023

Hlavním cílem projektu je nabídnout novou službu celodenní péče o děti, která vznikne a bude provozovat služby péče o děti poskytované žadatelem.Dílčí cíle projektu jsou:1. Vykrýt potřebu služby péče o děti v oblasti, kde je umisťování dětí do MŠ největším problémem.2. Usnadnit návrat zaměstnancům žadatele/rodičům po MD/RD do zaměstnání prostřednictvím realizace aktivity provoz zařízení péče o děti (viz popis klíčové aktivity).3. Podpora zaměstnatelnosti žen a odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce.4. Sladění profesního a rodinného života prostřednictvím inovativních nástrojů v zaměstnavatelské sféře, zejména motivace k zavádění opatření přívětivých k rodině prostř. vzniku a rozvoje zařízení péče o děti a usnadnění přístupu k němu za účelem sladění práce a rodiny

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 3. 2015

Příjemce

 • Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 • IČ: 27256537
 • Sídlo:
  • Ulice: Vančurova
  • Číslo popisné: 1548
  • Městská část: Kladno
  • Město: Kladno
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27201
 • http://www.nemocnicekladno.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018