Zpět

Vychovávejme příkladem!

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00090

V návaznosti na koncepci města bylo rozhodnuto připravit projekt, ve kterém zajistí zvýšení kvalifikace a v návaznosti na to zaměstnání pěti obyvatel romského etnika, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách města. Výběr účastníků projektu se realizoval za pomoci pracovníků projektu a terénní pracovnice, která jednotlivé rodiny osobně zná. Navíc máme již poměrně velké zkušenosti s prací s romy a jsme schopni vybrané kandidáty vhodně motivovat, aby se programu účastnit chtěli. Plně věříme, že vytipovaní účastníci budou chtít celý projekt absolvovat a úspěšně dokončit. Při zvyšování kvalifikace se nebude jednat o získání výučního listu, ale o absolvování uceleného bloku kvalifikace, za který účastníci získají osvědčení. Protože účastníci projektu budou zaměstnáni přímo u Města Velké Hamry, je kvalifikace, ve které budou účastníci vzděláni, plně využitelná v rámci jejich zaměstnání. Kvalifikace byla volena s ohledem na potřeby města. Kvalifikace byla vybrána také tak, aby účastníci projektu získali především zkušenosti v oboru, který je manuálního charakteru a plně odpovídá schopnostem účastníků. Absolvování vzdělání navíc účastníkům zajistí i jistou konkurenceschopnost v budoucnu při případném získávání jiné práce. Tři účastníci projektu získají potřebné znalosti z oboru pomocný zedník a dva z oboru separace a třídění odpadů. Aby vzdělávání bylo pro účastníky co nejméně časové náročné, vzhledem k jejich rodinným povinnostem, bude výuka probíhat přímo ve Velkých Hamrech. V průběhu prvních tří měsíců trvání projektu bude probíhat intenzivní teoretická příprava kombinovaná s praktickou výukou a v následujících devíti měsících projektu budou účastníci již zaměstnáni a uplatní získané teoretické znalosti v praxi. Nebude se jednat již o výuku, ale přímo o zaměstnání. Zaměstnání je zajištěno v technických službách města, které nemají právní subjektivitu a jejich pracovníci jsou zaměstnáni přímo městem. V současné době město zahájilo přípravu dalšího třídění separovaného odpadu, ve snaze snížit náklady na svoz odpadu. V dalších fázích se předpokládá, že bude docházet ke svážení a třídění veškerého odpadu města. V rámci realizace tohoto třídění odpadů, budou vykonávat práci i dva účastníci projektu. Další tři účastníci projektu budou vykonávat práci při rekonstrukci provozní budovy technických služeb a jejího technického zázemí. Během účasti na projektu bude zajištěno účastníkům projektu i individuální sociální, pracovní a další poradenství v závislosti na potřebách účastníků. Předpokládáme, že účastnici projektu zůstanou zaměstnanci města i po skončení projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 12. 2014 - 30. 11. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou Romové, kteří bydlí v sociálně vyloučených lokalitách obce (dále jen „SVL“). Jako SVL lze v případě města Velké Hamry označit jednotlivé bytové domy, které se vyskytují v různých částech obce. Jedná se celkem o čtyři bytové domy.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018