Zpět

Vytváření podmínek pro sladění pracovního a rodinného života v nemocnici Benešov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00300

Cílem projektu je zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov. Nastavení projektu vychází z podrobné analýzy výchozí situace a ze specifik žadatele (nemocnice). Projekt se zaměřuje zejména na ženy vracející se po mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD) a péči o závislou osobu do práce, dále na ženy pečující o závislou osobu, obecně na zaměstnankyně nemocnice. Cílem projektu je zajistit co nejkomplexnější řešení pro cílovou skupinu. Projekt má 7 aktivit. První je genderový audit, který na úvod projektu zmapuje situaci v nemocnici Benešov voblasti rovných příležitostí a navrhne zlepšení do budoucna. Další aktivita - speciální intranetové stránky - umožní zaměstnancům na MD/RD udržovat se svým zaměstnavatelem odborný i sociální kontakt. Smyslem třetí klíčové aktivity je nabídnout zaměstnancům zkrácené pracovní úvazky, které jsou zaměstnanci na rodičovské dovolené poptávány. Čtvrtá aktivita spočívá ve vybudování a provozování zařízení péče o děti zaměstnanců do 3 let věku, které jim umožní dřívější nástup do zaměstnání. Pátá aktivita reaguje na skutečnost, že roky strávenéna MD/RD často vedou ke ztrátě profesních znalostí a nabízí zaměstnancům na MD/RD odborná školení. Šestáklíčová aktivita se věnuje informování veřejnosti a dotčených subjektů mimo jiné zorganizováním workshopu natéma rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života. Poslední aktivita spočívá v řízení,koordinaci a hodnocení projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: - Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce; - Osoby pečující o závislého člena rodiny; - Zaměstnanci

Příjemce

 • Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 • IČ: 27253236
 • Sídlo:
  • Ulice: Máchova
  • Číslo popisné: 400
  • Městská část: Benešov u Prahy
  • Město: Benešov
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25601
 • http://www.hospital-bn.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018