Zpět

Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/C7.00002

Základním záměrem je vytvoření PK, která bude disponovat standardizovanými postupy projektového řízení a bude zodpovědná za koordinaci a usměrňování vybraných projektů. Současně bude postup v jednotlivých projektech koordinován způsobem, aby docházelo k optimálnímu a efektnímu využití nejen lidského faktoru, ale i finančních prostředků. Zároveň bude sloužit jako znalostní místo, metodologická základna, kde budou dostupné informace o již realizovaných projektech a zkušenostech z nich. Na základě znalosti o probíhajících plánovaných projektech bude analyzovat návaznosti projektů a jejich výstupů a přínosů.


Dalším záměrem vytvořením PK je zajištění koordinace požadavků a potřeb resortu MK v rámci fondů EU při přípravách nového programového období 2014+.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo kultury ČR
 • IČ: 00023671
 • Sídlo:
  • Ulice: Maltézské náměstí
  • Číslo popisné: 471/1
  • Městská část: Malá Strana
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11800
 • http://projektoverizeni.mkcr.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018