Zpět

Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00005

 Projekt je cílený na zvýšení místní a typové dostupnosti a kvality sociálních služeb v Novém Jičíně s možností nastavení vhodné spolupráce s obcemi ve správním území obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP").


 


V rámci projektu bude v obcích ve správním obvodu ORP provedeno dotazníkové šetření a mapování potřeb veřejnosti. Obce budou informovány o výhodách komunitního plánování a bude jim nabídnuta vhodná forma spolupráce na plánování sociálních služeb a na jejich udržitelnosti. Proběhne zjišťování potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci obce Nový Jičín a finanční analýza poskytovatelů sociálních služeb. Tyto informace budou využity při práci pracovních skupin, jejichž úkolem bude stanovit cíle, opatření a aktivity nového komunitního plánu na následující období od roku 2016.


 


Vznikne elektronický katalog sociálních služeb s různými přístupy pro zadavatele, jako správce systému, poskytovatele a veřejnost, který umožní hodnocení kvality služeb uživatelům, bude sloužit jako zdroj informací o službách pro zadavatele atd.


 


Projekt včetně procesu komunitního plánování, a samozřejmě také sociální služby, budou průběžně medializovány, mimo jiné i prostřednictvím dnů sociálních služeb.


 


Projekt tvoří celkem 7 klíčových aktivit.


  


Hlavním výstupem projektu bude dokument připravený ke schválení - Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016 až 2019.


 


Dílčí aktivity budou zajištěny dodavatelsky ve spolupráci s realizačním týmem (8 členů).


 


Délka projektu je naplánována na 24 měsíců. Jde o optimální čas pro zvládnutí náročných plánovaných aktivit.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří:; - zadavatelé sociálních služeb; - poskytovatelé sociálních služeb; - uživatelé sociálních služeb

Příjemce

 • Město Nový Jičín
 • IČ: 00298212
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo nám.
  • Číslo popisné: 1/1
  • Městská část: Nový Jičín-město
  • Město: Nový Jičín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74101
 • http://www.novyjicin.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018