Zpět

Vytvoření modulu a systému manažerského vzdělávání ve VS ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/D9.00004

Jeden z hlavních cílů projektu je  zlepšit podmínky pro výkon manažerských funkcí na všech úrovních řízení Vězeňské služby ČR.


Projektem bude podpořeno v rámci jednotlivých aktivit celkem 330 vedoucích zaměstnanců VS ČR, mezi nimiž budou služební funkcionáři, vedoucí příslušníci a vedoucí zaměstnanci Generálního ředitelství VS ČR a nejvyššího stupně řízení v organizačních jednotkách (např. vazební věznice a věznice, zdravotnická zařízení, střední odborné učiliště, Akademie VS).


Spuštění procesu cíleného a systematického vzdělávání v manažerských dovednostech umožní těmto pracovníkům lépe zvládat jejich manažerské funkce, což povede k zefektivnění činnosti celé Vězeňské služby. Bez této komplexní podpory by bylo mnohem složitější dosáhnout potřebné jednotné úrovně znalostí a dovedností mezi jednotlivými řídícími pracovníky.


Systém manažerského vzdělávání, jenž bude rozdělen do několika tematických bloků, bude doplněn o několik modulů e-learningového vzdělávání. Po ukončení projektu bude vytvořený systém vzdělávání využíván jak pro pravidelné vzdělávání a hodnocení nově přijatých vedoucích zaměstnanců VS ČR, tak i pro ostatní vedoucí zaměstnance resortu justice.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: •Cílová skupina 1:; oVedení GŘ VS ČR, ředitelé OJ a jejich zástupci, ředitelé nemocnic a jejich zástupci, ředitelé učiliště a Akademie (celkem 120 podpořených osob); oCS 1 bude do projektu zapojena prostřednictvím série prezenčních vzdělávacích aktivit; •Cílová skupina 2; ovedoucí oddělení GŘ VS ČR a vedoucí oddělení v rámci všech OJ (celkem 210 podpořených osob); oCS 2 bude do projektu zapojena prostřednictvím e-learningu;

Příjemce

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • IČ: 00025429
 • Sídlo:
  • Ulice: Vyšehradská
  • Číslo popisné: 427/16
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.vscr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018