Zpět

Vytvoření projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti České republiky

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/C7.00005

Globálním cílem projektu je zlepšit kvalitu řízení a projektového managementu v organizačních složkách resortu spravedlnosti.


Specifickým cílem projektu je vybudování projektové kanceláře resortu spravedlnosti, která bude plnit své úkoly jako integrální jednotka organizační struktury resortu, zodpovídat za implementaci koordinovaného a metodicky jednotného přístupu k projektovému řízení v resortu (zavedení interních postupů, pravidel a směrnic) a průběžně a kvalitně poskytovat podporu organizačním složkám resortu při plánování, realizaci, evaluaci a řízení dílčích projektů.


Dalším cílem je zvýšení kompetencí a odborných pracovníků projektové kanceláře v odpovídajících oblastech projektového řízení.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • IČ: 00025429
 • Sídlo:
  • Ulice: Vyšehradská
  • Číslo popisné: 427/16
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.justice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018