Zpět

Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00047

Projekt vychází zejména z potřeb aktuálně schválené Strategie rozvoje JMK 2020, kde byly definovány priority dalšího rozvoje kraje v dlouhodobém období. Jednou ze strategických priorit je záměr aktivně řešit situaci v znevýhodněných územích kraje, definovat příčiny tohoto stavu a navrhnout opatření k jeho zlepšení. Projekt vytváří prostřednictvím klíčových aktivit nové nástroje strategického plánování ke směřování dalšího rozvoje kraje, v nichž využívá kromě expertních názorů pracovníků a zastupitelů kraje i aktuální názor obcí JMK. Zjištěné poznatky z komplexního dotazníkového šetření v obcích budou vyhodnoceny a implementovány do Programu rozvoje JMK 2014 - 2017. S ohledem na řešení situace ve znevýhodněných územích kraje bude vytvořen Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území, který se stane nástrojem JMK ke zkvalitnění podpory území. Vzhledem k nejednotnému přístupu ke zpracování koncepčních dokumentů na KrÚ JMK, bude v rámci projektu realizačním týmem vytvořena jednotná metodika zpracovávání koncepčních dokumentů, zaměstnanci JMK a volení zástupci JMK budou v této problematice odborně proškoleni pro svoji další praxi.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou úředníci zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje a volení zástupci Jihomoravského kraje.

Příjemce

 • Jihomoravský kraj
 • IČ: 70888337
 • Sídlo:
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018