Zpět

Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00154

Hlavním záměrem projektu je systémové zlepšení řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Přerova. Projekt sleduje několik cílů - zvýšení motivace zaměstnanců úřadu, zlepšení systému odměňování a hodnocení zaměstnanců úřadu, zvýšení jejich kvalifikace, zlepšení podmínek pro výkon jejich práce a v neposlední řadě posílení vnímání jejich práce primárně jako služby občanovi. Pro dosažení těchto cílů jsou zvoleny dva nástroje - vytvoření kariérního řádu a nastavení nového systému hodnocení a pravidel odměňování zaměstnanců úřadu. Aktivity projeku jsou zaměřeny na analýzu současného stavu v řešené oblasti, formulování a zavedení následných opatření na zlepšení procesů týkajících se personální agendy úřadu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Statutární město Přerov
 • IČ: 00301825
 • Sídlo:
  • Ulice: Bratrská
  • Číslo popisné: 709/34
  • Městská část: Přerov
  • Město: Přerov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75002
 • http://www.prerov.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018