Zpět

Vytvoření vzdělávacího systému pro LUX spol. s r.o. jako předpoklad dalšího rozvoje a posílení konkurenceschopnosti

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00688

Realizací předkládaného projektu chce společnost LUX vytvořit vzdělávací systém, který ve firmě posílí oblast zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich kontinuálního vzdělávání. Protože až doposud strategie společnosti pro posílení konkurenceschopnosti směřovala do oblasti inovací, vývoje nových technologií a obnovy těch stávajících, byly veškeré finanční prostředky vynakládány tímto směrem. Avšak inovace ve výrobě a výrobních procesech s sebou nese požadavek na zaškolení stávajícího personálu se zavedenými změnami. V souvislosti s realizací předchozích dotačních projektů na zavedení nových výrobních strojů a vybudování měřící laboratoře byli přijati noví pracovníci, což opět klade požadavky na schopnost společnosti nové zaměstnance proškolit. Vedení firmy si v této souvislosti uvědomilo, že není zaveden žádný ucelený koncept, na jehož podkladě by mohly být uspokojeny vzdělávací potřeby nových i stávajících pracovníků. A protože cílem společnosti je zajistit vzdělávací potřeby pro všechny své zaměstnance, je třeba nastavit celopodnikový systém, na jehož podkladě budou organizovány přesně ty kurzy, které jednotliví pracovníci potřebují, a o které je z jejich strany zájem.


 


V rámci projektu bude realizováno celkem 12 klíčových aktivit postihujících vzdělávání především v těchto oblastech:


- obsluhy výrobních zařízení,


- programovacích metod a programů,


- odborné způsobilosti k výkonu pracovních činností definované zákonem (průkaz svářeče, jeřábníka, VZV, aj.)


- jazykové znalostí pro zajištění komunikace s mezinárodními odběrateli,


- rozvoje PC dovedností a znalosti práce s firemním IS,


- legislativních změn,


- pneumatiky, hydrauliky a dalších výr. technologií a postupů.


 


Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří všichni zaměstnanci žadatele. Jedná se o 100 pracovníků na různých pozicích (technologové, konstruktéři, programátoři, atd.) Protože se jedná o výrobní firmu, je většina pracovních pozic obsazena ve výrobě, konstrukci a obslužných činnostech (83%), což také nese předpoklad na odbornost zaměstnanců.

Příjemce

 • LUX spol. s r.o.
 • IČ: 47452307
 • Sídlo:
  • Ulice: Mlýnská
  • Číslo popisné: 701
  • Městská část: Jablonné nad Orlicí
  • Město: Jablonné nad Orlicí
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56164
 • http://www.lux.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018