Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Využijme zkušenost 50+

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00146

Projekt se zaměřuje na vícestupňovou podporu osob starších 50 let věku, především z řad UoZ evidovaných naÚP, a to veZlínském kraji.


Ze vstupní  analýzy jednoznačně vypynula potřebnost takového projektu - podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob ÚP starších 50 let věku tvoří totiž v kraji celkem 27,1%.


V průběhu realizace projektu dojde nejdříve k výběru účastníků projektu ve spolupráci s pobočkami ÚP, příp. zaměstnavateli propouštějícími osoby CS, pomocí motivačních setkání. Realizace motivačního kurzu, jehož aktivity posilují sebejistotu,umožňují hlubší sebepoznání a orientaci na TP a vytvoření představy o vlastní pracovní budoucnosti. V dalším kroku bude poskytnuto poradenství zaměřené na pracovní diagnostiku. to umožní  ověření reálnosti vlastních představ, ktré jsou výstupem motivčních kurzů. Dále bude posktováno poradenství pro výběr odpovídající rekvalifikace a pracovního uplatnění s využitím výstupů předchozích aktivit.


Účastnéci projektu tak dosáhnou:


- zvýšení sebejistoty a umění sebeprezentace,


- zvýšení orientace ve vlastních schopnostech s cílem výběru dalšího směrování pracovního uplatnění,


-  zvýšení sebejistoty a umění sebeprezentace účastníků projektu,


- zvýšená orientace ve vlastních schopnostech účastníků projektu se zaměřením na další pracovní uplatnění,


- zvýšení kvalifikace a tím i zaměstnatelnosti cílové skupiny prostřednictvím absolvování vhodných rekvalifikací.


Projekt také umožní zlepšení přístupu firem k zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu svého věku díky poskytnutí základního personálního poradenství.


Součástí aktivit projektu bude dále poskytování podpory při hledání zaměstnání s možností využití mzdového příspěvku. V této fázi projektu bude využit speciální SW žadatele - aOKO, který umožní ověření míry kompetencí na vybraná pracovní místa.


Účastníkům bude poskytována přímá podpora.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří uchazeči fyzické osoby starší 50 let věku, především vybíraných z řad UoZ, kteří jsou v evidenci ÚP ČR nad 6 měsíců zaměstnání.

Příjemce

 • Avenue Human Relations s.r.o.
 • IČ: 26859769
 • Sídlo:
  • Ulice: 5. května
  • Číslo popisné: 1352
  • Městská část: Rožnov pod Radhoštěm
  • Město: Rožnov pod Radhoštěm
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75661
 • http://www.avenuehr.cz/50plus

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018