Zpět

Výzev se nebojíme

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00009

ParaCENTRUM Fenix (PCF) denně sdílí osudy lidí, kterým se během vteřiny doslova změnil celý svět. PCF znovu dodává odvahu a staví na nohy ty, kteří utrpěli úraz páteře a ocitli se na vozíku (osoby SCI). Jedná se o lidi, kteří vykonávali různé pracovní pozice a najednou čelí bariérám, které ještě před okamžikem byly nevýznamné.Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost těchto osob, s využitím mezinárodního know-how a vytvoření návrhů a inovativních metod za účelem přenosu inovací do praxe.Projekt má 4 zahraniční partnery. Každý je specializován na jednu z problémových oblastí v řešené problematice a své know-how předává kontinuálně.


Dílčí cíle reagují na hlavní problémy, které spočívají v nedostatku primárních dat, potřebě inovovat metody problematiky dle již osvědčených v zahraničí používaných postupů, absenci odborné publikace, zlepšení služeb pro cílovou skupinu a ve zkresleném názoru zaměstnavatelů na zaměstnávání cílové skupiny.Projekt podporuje osoby se zdravotním postižením, konkrétně osoby SCI. Cílová skupina celkem čítá 150 podpořených osob. Jejich genderové rozdělení koresponduje s výskytem SCI v české populaci. V projektu dojde k vytvoření 4 inovativních produktů. Jedná se o vytvoření inovativního dokumentu KONCEPCE, Odborné publikace Dobře pracovat = dobře sedět, Příběhy Proces za ruku a Sborník k evropskému kongresu.


Po dobu projektu jsou dodržována pravidla povinné publicity, rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Projekt podporuje osoby se zdravotním postižením. Konkrétně jde o osoby, které utrpěly úraz páteře s poruchou hybnosti (osoby SCI). Skupina reflektuje genderové rozdělení výskytu SCI v populaci, kdy muži tvoří 75% a ženy 25% z celkového zveřejněného počtu. Skupina je tvořena zástupci všech věkových kategorií.; ; Mezi cílové skupiny patří i nestátní neziskové organizace. Konkrétně jde o:; Spinální rehabilitační jednotky (v ČR fungují tři) - jedná se o odborné oddělení v rámci odborného rehabilitačního ústavu. Jsou určené k poskytování intenzivní komplexní rehabilitace na lůžku spinálním klientům. Zapojení spinálních rehabilitačních jednotek se předpokládá v rámci průzkumu mezi SCI klienty tj. KA03 a v aktivním využívání publikace vzniklé v rámci KA 05.; Konto BARIÉRY doplňuje stát a samosprávu v problematuce handicapovaných tam, kde jejich pomoc nestačí. Konto BARIÉRY je přímo zapojeno v KA07, kde předává své odborné poznatky a zkušenosti. ; Česká společnost pro míšní léze JEP - profesní zdravotnická společnost, která usiluje o poskytování léčebné a rehabilitační péče občanům po míšním poškození v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, psychologie a etiky. Zapojí se v rámci šíření dosažených výsledků projektu prostřednictvím uveřejnění ve svém odborném časopise.; Svaz paraplegiků hájí práva a zájmy vozíčkářů po poškození míchy, usilují o dosažení jejich plnohodnotného života.; Všechny jmenované NNO se rovněž zapojí svou účastí u Kulatého stolu a na Kongresu.;

Příjemce

 • ParaCENTRUM Fenix
 • IČ: 26676826
 • Sídlo:
  • Ulice: Netroufalky
  • Číslo popisné: 787/3
  • Městská část: Bohunice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 62500
 • http://www.pcfenix.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018