Zpět

Vzdělání, řemesla, zaměstnání

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00048

Realizací tohoto projektu máme ambici poskytnout širokou škálu služeb a vzájemně propojených aktivit, které zlepší postavení CS a pomůže jim překonat bariéry bránící vstupu na trh práce. Vychází z analýzy CS a našich zkušeností při práci v SVL chanovského sídliště. Mezi důležité aspekty patří znalost místních podmínek a na ně navazující individuální přístup ke klientům. Podpořené osoby se budou zúčastňovat mnoha různých aktivit od náborových akcí, poradenství,  přes motivace, diagnostiky a profesní i neprofesní vzdělávání. Velmi motivující pro podpořené osoby bude i umístění příslušníků cílové skupiny na volná pracovní místa. Naším záměrem je nabídnout dostatek aktivit, které tvoří provázaný celek a posunou našeho klienta vždy o krok dopředu. Velkou předností je i to, že klient může navštěvovat několik aktivit zaměřených různým způsobem ale směřující ke stejnému cíli. Významným prvkem tohoto projektu je široká škála motivačních a rekvalifikačních kurzů. Klientům budou na základě jejich přání a dle výsledků diagnostik nabízeny nejvhodnější aktivity. Všichni klienti budou mít možnost po celou dobu projektu navštěvovat "toho svého" poradce, který jim bude k dispozici jak při osobním jednání v poradně, tak i během jejich návštěv v učebně s internetem.  S každým klientem bude vyplněn anamnestický dotazník a založena osobní karta aktivit. Projekt významně pomůže CS soc. integraci ale i integraci na pracovní trh. Prezentováním pozitivních výsledků a výstupů projektu se taktéž zlepší pohled majority na sociálně vyloučenou lokalitu Chanov, ale především však na její obyvatele. Aktivity nejsou určeny jen obyvatelům chanovského sídliště ale i CS sociálně vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených obyvatel, dalších mosteckých lokalit. Plánované aktivity jsou provázány s IPRM Most a navazují na realizaci Komunit. plánu soc. služeb města Mostu. Část  aktivit bude realizována v nově rekonstruované budově PFC, které prošlo kompletní rekonstrukcí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: -Uchazeči/ky o zaměstnání; -Fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců; -Fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc - fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Příjemce

 • Dům romské kultury o.p.s.
 • IČ: 25441892
 • Sídlo:
  • Ulice: Zlatnická
  • Číslo popisné: 176/5
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401
 • http://www.dumrk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018