Zpět

Vzdělaní zaměstnanci, bezpečnostní služby SAFE SECURITY s.r.o. s vysokým standardem

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00324

SAFE SECURITY s.r.o. zabezpečuje integrovanou bezpečnost. Cíle projektu korespondují se strategickými cíli podniku i potřebou podpory systému RLZ s ohledem na krátkou dobu fungování podniku.


 


Předkládaný projekt je zaměřen na:


1/profesní rozvoj zaměstnanců vykonávajících funkci ostrahy v souladu s připravovaným zákonem o soukromé bezpečnostní činnosti a pro zvýšení standardů integrovaných služeb podpora uplatnitelnosti v oboru nízkokvalifikovaných (téměř 79 % cílové skupiny), OZP (cca 21 % cílové skupiny) osob a starších 50ti let (71 % cílové skupiny; zohledňujeme EY2012);


2/podporu systému RLZ:


-výstupem projektu: vyhodnocení vzdělávání v projektu s využitím zpětné vazby od účastníků, které bude sloužit k plánování dalších plánů vzdělávání zaměstnanců v podniku, a tím ke zvyšování efektivity rozvoje LZ;


-posílením RP v podniku (tvorba a aplikace předpisu o rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace do interních procesů projektovým manažerem; proškolení vedení podniku v zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce);


-vzděláváním vedení podniku v oblasti managementu lidských zdrojů v oboru bezpečnostních služeb


-zavedením systému interního vzdělávání přípravou 4 interních školitelů


 


Plán vzdělávání projektu byl zformován personalistou (dle plánu vzdělávání zaměstnanců v podniku), je vítán našimi zaměstnanci pro jejich profesní rozvoj. Kurzy (celkem 14) budou zabezpečeny dodavatelsky vzdělávací agenturou zvolenou v rámci výběrového řízení. Cílovou skupinu projektu


tvoří cca 52 našich zaměstnanců.


 


Za komplexní realizaci aktivit bude zodpovědný realizační tým.


 


Splněním cílů projektu dojde k trvalému zvýšení standardů námi poskytovaných integrovaných bezpečnostních služeb a tím k posílení konkurenceschopnosti v době nejistého ekonomického vývoje v České republice a k podpoře systému RLZ.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci naší společnosti.; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Cíová.skupina se do aktivit projektu zapojí dle pracovních pozic, s tím souvisejících vzdělávacích potřeb a dle určení personalisty (vychází z podnikového plánu vzdělávání).; Zaměstnanci absolvují vzdělávání v oblastech nezbytných pro svůj profesní rozvoj pro výkon funkce ostrahy v rámci poskytování integrovaných bezpečnostních služeb a pro rozšíření svého uplatnění v oboru (i s ohledem na to, že se jedná o nové zaměstnance podniku). Na základě osobní komunikace s koordinátorem a metodikem vzdělávání se budou podílet na optimalizaci vzdělávacího procesu v rámci projektu.

Příjemce

 • SAFE SECURITY s.r.o.
 • IČ: 28849876
 • Sídlo:
  • Ulice: Univerzitní
  • Číslo popisné: 684/8
  • Městská část: Malešice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10800
 • http://www.safesecurity.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018