Zpět

Vzdělaní zaměstnanci – výhoda před konkurencí

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00025

Postupný a trvalý nárůst zaměstnanců až na současný počet 57, a to především zdravotně hendikepovaných, postavil před společnost MARKETA REMONE s.r.o. (dále příjemce) nové úkoly v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V první řadě se příjemce zaměřil na kodifikaci procesů s přihlédnutím k ekologickým aspektům činnosti a zavedl v r. 2008 systém managementu jakosti ISO 9001:2001 v oboru ekologická recyklace elektrického a elektronického zařízení. Příjemce provozuje od r. 2005 chráněné dílny, kde provádí ekologickou demontáž vyřazených elektrických i elektronických zařízení dle zákona č.7/2005 Sb. o odpadech. Charakter činnosti umožňuje zaměstnávat OZP, od r. 2005 se postupně zvyšuje jejich počet z 15 na současných 46 osob. Záměrem projektu je připravit a zavést program vzdělávání zaměstnanců (CS) – především OZP, který respektuje jejich specifika a doplnit jej o program pro CS ve správě domů. S ohledem na charakter činnosti příjemce je projekt zaměřen především na odborné vzdělávání, a protože si příjemce při přípravě projektu dělal vstupní diagnostiku vzdělávacích potřeb v návaznosti na pracovní popisy, je program doplněn o školení ve vybraných klíčových dovednostech (především IT) u konkrétních pracovníků. Současně však program respektuje i potřebu OZP mít k dispozici aktuální informace o pružných formách organizace práce (40 OZP pracuje na zkrácený úvazek), předpisech pro OZP, sociální politice ČR a EU aj. a dále mít možnost individuálního poradenství/přístupu. Proto je celý program postaven především na interních školitelích/kouči/psychologovi, kteří mohou s CS pracovat v místě pracoviště, CS je zná a důvěřuje jim. Vzhledem k tomu, že příjemce stále rozvíjí své aktivity, modernizuje technologii a rozšiřuje portfolio zákazníků, předpokládá i další nárůst zaměstnanců. Proto budou součástí vzdělávacího programu i adaptační odborné e-kurzy, které využije i stávající CS pro posílení/obnovení kvalifikace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci v počtu cca 57 osob.

Příjemce

 • MARKETA – REMONE s.r.o.
 • IČ: 48360091
 • Sídlo:
  • Ulice: Valdštejnova
  • Číslo popisné: 486/14
  • Městská část: Cheb
  • Město: Cheb
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35002
 • http://www.marketaremone.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018