Zpět

Vzděláním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00156

Realizátorem projektu byla Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. (dále jen ZZS JmK).  V rámci 6 klíčových aktivit došlo k rozšíření a prohloubení kvalifikace nelékařských zdravotnických pracovníků (dále jen NLZP), kteří se zúčastnili vzdělávání v těchto oblastech:


- kurz leteckého záchranáře,


- specializačního vzdělávání organizace a řízení ve zdravotnictví,


- kurz mentor klinické praxe a ošetřovatelství,


- kurz elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu,


- kurz zajištění průchodnosti dýchacích cest,


- inovační kurz přednemocniční neodkladné péče.


Kromě toho byla jedna klíčová aktivita zaměřena i na problematiku rovných příležitostí žen a mužů v organizaci.


Jedná se o projekt, který rozšířil možnosti pravidelného vzdělávání NLZP. Během realizace projektu bylo proškoleno celkem 146 osob, mezi proškolenými osobami byly i osoby starší 50 let.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovými skupinami byli zaměstnanci ZZS Jmk - konkrétně nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Příjemce

 • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
 • IČ: 00346292
 • Sídlo:
  • Ulice: Kamenice
  • Číslo popisné: 798/1d
  • Městská část: Bohunice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 62500
 • http://www.zzsjmk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018